EnglishGermany

Časopis SCHODY

Časopis SCHODY je jediný seniorský časopis vydávaný medzi U3V na Slovensku.
Je tvorený výlučne dobrovoľníckou prácou redakčnej rady a prispievateľov.

Aktuálne číslo aj staršie vydania časopisu SCHODY nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Počas realizácie projektu "... aby poznanie spájalo - letná škola pre seniorov" v júni 2010 sa nám podarilo vytvoriť so skupinkou študentov časopis SCHODY. Od novembra 2010 je tento časopis oficiálne zaregistrovaný na MK SR s prideleným číslom ISSN 1338-2942.

Príspevky tvoria nielen členovia našej redakčnej rady, ale do tvorby srdečne pozývame aj ostatných študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj seniorov zo širokého okolia.

Príspevky môžete zasielať na: u3a@uniza.sk

Kontakt: tel. 041/513 50 43

Členovia redakčnej rady - dobrovoľníci:

  • Viera Ďurdíková - šéfredaktorka a jazyková korektorka
  • Ľudmila Petráková - grafik
  • Ing. Eva Bašistová - fotograf
  • Jaroslava Hubková - pre oblasť kultúry
  • Mgr. Albert Kulla, PhD. - odborný člen
  • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. - zakladateľka časopisu
  • PaedDr. Silvia Antolová, PhD. - zakladateľka časopisu
  • Ing. Janka Sňahničanová - koordinátorka časopisu SCHODY
Image

Redakčná rada, zľava: Jaroslava Hubková, Janka Sňahničanová, Eva Bašistová, Ľudmila Petráková, Viera Ďurdíková

Vydanie časopisu SCHODY bolo od č. 10 v roku 2015 až po č. 18 v roku 2019 spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vydanie časopisu SCHODY č. 21 (v marci 2021) a SCHODY č. 22 (v septembri 2021) je podporené grantovou dotáciou Mesta Žilina pre rok 2021 (oblasť: Kultúra) cez schválený projekt U3V UNIZA s názvom: "Priateľ mi podal ruku".
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

MKSR
Image

Kotva

Vydania časopisu SCHODY

Image
Schody_26
Schody_25
Schody_24
Schody_23
Schody_22
Schody_21
Schody_20
Schody_19
Schody_18
Schody_17
Schody_16
Schody_11
Schody_10
Schody_9
Schody_8
Schody_15
Schody_14
Schody_13
Schody_12
Schody_7
Schody_6
Schody_5
Schody_4
Schody_3
Schody_2
Schody_1
Schody_0