EnglishGermany

Cenníky Goethe Zertifikat

Výška poplatkov za prípravné kurzy na jazykové skúšky Goethe-Zertifikat (úroveň B2 a C1)

Prípravný kurz 6 – 10 účastníkov

90 €/24 vh

Dostúpenie do kurzu

4,50 € za 1 vh

vh=vyučovacia hodina

Výška poplatkov za Goethe-Zertifikat jazykové skúšky

Goethe-Zertifikat A2 – celá skúška

102 €

Goethe-Zertifikat A2 – čiastočné opakovanie skúšky

51 €

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – celá skúška

72 €

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – čiastočné opakovanie skúšky

36 €

Goethe-Zertifikat B1 – celá skúška

144 €

Goethe-Zertifikat B1 – 1 modul

54 €

Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche – celá skúška

144 €

Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche – 1 modul

54 €

Goethe-Zertifikat B2 – celá skúška

168 €

Goethe-Zertifikat B2 – 1 modul

78 €

Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche – celá skúška

168 €

Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche – 1 modul

78 €