EnglishGermany

Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku

Pred vyplnením a odoslaním prihlášky si, prosím, prečítajte Podmienky spracovania osobných údajov.

V prípade záujmu sa môžete na skúšku prihlásiť vyplnením a podpísaním prihlášky na skúšku a jej doručením v stanovenom termíne:

 • poštou na adresu:
  Žilinská univerzita v Žiline
  Ústav celoživotného vzdelávania
  Ulica 1. mája 32
  010 26  Žilina
  kancelária MB103, 1. poschodie
 • e-mailom na adresu jazyky@uniza.sk

Po obdržaní prihlášky Vás požiadame o úhradu poplatku za skúšku prevodom na účet v stanovenom termíne. Pri bankovom prevode platí deň pripísania platby na účet príjemcu. Upozorňujeme, že pri neskorom zaplatení poplatku za skúšku Vaša prihláška nebude spracovaná a bude potrebná nová prihláška na nový termín skúšky.

Výsledky zo skúšky sú k dispozícii do 1 týždňa po termíne skúšky, certifikát je vystavený do 5 týždňov po termíne skúšky.

Užitočné informácie ku skúške a dokumenty, s ktorými by ste sa mali pred skúškou oboznámiť ako Skúšobný poriadok (Prüfungsordnung) a Vykonávacie predpisy (Durchführungsbestimmungen) nájdete po kliknutí na tento odkaz.