EnglishGermany

O nás

Od roku 2001 pôsobí pri Ústave celoživotného vzdelávania Univerzitná škola jazykov. Ponúkame množstvo jazykových kurzov pre všetky úrovne od začiatočníkov až po pokročilých. Naše kurzy sa zameriavajú na všeobecný alebo špeciálny jazyk v závislosti od potrieb klienta.

Možnosti štúdia:

  • Všeobecné jazykové kurzy - sú zamerané predovšetkým na získanie všetkých štyroch jazykových kompetencií: rozprávania, čítania, písania a počúvania v oblastiach každodenného života.

  • Konverzačné kurzy - kurzy vedené skúsenými lektormi zamerané na rozvoj komunikačných schopností.

  • Prípravné kurzy na Cambridge English a Goethe Zertifikat skúšky - kurzy, ktoré Vás efektívne pripravia na medzinárodnú jazykovú skúšku a oboznámia s jej obsahom.

  • Firemné kurzy - kurzy na kľúč, časovo a obsahovo sú tieto kurzy organizované podľa požiadaviek objednávateľa v priestoroch firiem alebo v našich priestoroch.

  • Individuálne kurzy - kurzy pripravené na mieru na základe časových možností, jazykovej úrovne a ostatných požiadaviek záujemcu o štúdium.