EnglishGermany

Cesty poznávania - cyklus prednášok

Cyklus otvorených prednášok a diskusií na U3V v Žiline

Pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline bol v akademickom roku 2015/2016 realizovaný cyklus prednášok a diskusných fór s názvom "20 krokov k poznaniu" (čítať viac). Vychádzal z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie a ponúkol zaujímavé témy prostredníctvom zaujímavých ľudí. Nakoľko sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany poslucháčov - študentov U3V UNIZA, ale aj účastníkov z radov verejnosti, voľne pokračoval v akad.roku 2016/2017 (čítať viac) a v akad.roku 2017/2018 (čítať viac) cyklom otvorených prednášok s názvom "Cesty poznávania". V akademickom roku 2018/2019 mal cyklus podtitul ... vo svojom živle.... V akad. roku 2019/2020 sa uskutočnilo v rámci cyklu Cesty poznávania 5 prednášok (čítať viac). V ďalšom roku 2020/2021 sa cyklus realizoval v novom (online) šate pod názvom "Jeden, jedna z nás" (čítať viac).

Cesty poznávania v akademickom roku 2022/2023

Univerzita tretieho veku UNIZA pripravila v novom AR 2022/2023 cyklus prednášok a diskusií Cesty poznávania s prívlastkom za  OSOBNOSŤOU Slovenska.

Poslucháči spoznajú cez príbehy velikánov slovenskej vedy tajomstvá prírodných vied. Zoznámia sa s osobnosťami a dielami slovenských vynálezcov: Stodola, Murgaš či Petzval. Nazrú i do životov a diel osobností slovenského filmu, športu, hudby, histórie i mohykánov slovenskej literatúry. Študentky i študenti U3V, jej priaznivci i hostia z verejnosti v ôsmich prednáškach odkryjú známe – neznáme príbehy, ktoré zanechali pečať v dejinách Slovenska i sveta. Stali sa inšpiráciou i pre nové generácie.

NOVODOBÍ SLOVENSKÍ CESTOVATELIA - prof. Tatiana Čorejová a jej Apodemia, 23. máj 2023 o 15:00

Pozvánka po kliknutí na tento odkaz.

VLADÁRKA NA TRÓNE A V SÚKROMÍ - MÁRIA TERÉZIA - Mgr. Ivana Dibdáková, 18. apríl 2023 o 15:00

Pozvánka po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

JAZYK SLOVENSKÝCH SPEVOV - PhDr. Peter Mišák, 14. marec 2023 o 15:00

Prednáška o osobnostiach: Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Martin Hattala a ďalších.

Pozvánka po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

ČO DALI SLOVENSKÍ UČENCI SVETU - prof. Ing. Juraj Altus, PhD., 14. február 2023 o 15:00

Prednáška o slovenských vedcoch a vynálezcoch a ich svetových unikátoch.

Pozvánka po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC HÝBE CELÝM SVETOM - Mgr. Peter Mútňan, 17. január 2023 o 15:00

Prednáška o osobnostiach, ktoré svojimi športovými úspechmi hýbali a hýbu nielen Slovenskom, ale i celým svetom.

Pozvánka po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

SLOVENSKÉ VIANOCE V HUDBE - Mgr. Dominika Machutová, PhD., 13. december 2022 o 15:00

Prednáška o osobnostiach, ktoré tvorili vianočné piesne a ich posolstvo uchovávali pre ďalších.

Plagát po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

AKO SA DARÍ NOVÝM SLOVENSKÝM FILMOM? - Mgr. Peter Konečný, 22. november 2022 o 15:00

Druhá cesta za poznaním nás zaviedla do sveta slovenského filmu. Spoznali sme jeho jedinečnosti a jeho tvorcov: režisérov, kameramanov, hereckých predstaviteľov.

Plagát po kliknutí na tento odkaz.

Fotky po kliknutí na tento odkaz.

HVIEZDY NA SLOVENSKOM NEBI PRÍRODNÝCH VIED - RNDr. Anna Bálintová, CSc., 8. november 2022

Prednáška odkryla tajomstvá prírodných vied cez príbehy velikánov slovenskej vedy.

Viac po kliknutí na tento odkaz.