EnglishGermany

Kontakt

Naše sídlo (kancelária):

Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA), budova MB, 1. poschodie, kancelária MB103

010 26 Žilina

E-mailový kontakt: jazyky@uniza.sk

Image

Mgr. Gabriela Vyletelová

administrátor autorizovaného centra
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail:  gabriela.vyletelova@uniza.sk

Image

Ing. Monika Pilcová

manažér autorizovaného centra
kancelária MB110
Telefón: +421 41 513 5044
Mobil: +421 905 447 188
E-mail:  monika.pilcova@uniza.sk