EnglishGermany

Publikačná činnosť za rok 2019

2019

AED Laktišová, Petra (100%): Čitateľské portfólio ako nástroj rozvíjania čitateľskej gramotnosti a odbornej slovnej zásoby v kontexte technicky zameranej univerzity. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-228-3176-5.

ED Bolečková, Júlia (50%) – Laktišová, Petra (50%): Špecifiká tvorby edukačného materiálu pre výučbu odborného cudzieho jazyka v odbore automatizácia. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-228-3176-5.

AED Bolečková, Júlia (100%): Testové úlohy na overovanie úrovne receptívnej zručnosti čítania. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-2283176-5.

AFC Bolečková, Júlia (50%) - Laktišová Petra (50%): Designing a digital interactive ESP coursebook to improve learning outcomes of higher education students [Tvorba interaktívneho ESP učebného materiálu v elektronickej podobe podnecujúci pozitívne študijné výsledky vo vysokoškolskom vzdelávaní]. In: Conference proceeding: 12th International conference of education, research and innovation, Seville (Spain). ISBN 978-84-09-14755-7.

AED Sršníková, Daniela (100%): Rozvoj čitateľskej gramotnosti v technických študijných odboroch. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-2283176-5.

AED Boldizsárová, Gabriela (100%): Čítanie v digitálnom veku a jeho vplyv na čitateľské zručnosti v cudzom jazyku. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-228-3176-5.

AFD Môcová, Lenka (10%): Application of TDR test probe for determination of moisture changes of railway substructure materials [electronic]. In: TRANSCOM 2019 [electronic] : conference proceedings, Elsevier. ISSN 2352-1465

AED Němečková, Lucie (100%): Čítanie a jeho rola vo výučbe odborného cudzieho jazyka. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-228-3176-5.

AED Lopušanová, Jana (100%): Stratégie podporujúce čítanie a porozumenie odborného textu. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte, recenzovaný zborník vedeckých prác. ISBN 978-80-2283176-5.

AFD Kišová, Jana (100%): Jazykový obraz sveta Slovákov v premenách času. In: Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV. ISBN: 978-80-561-0654-9

ADF Kissová Olga (100%): Key factors in training English pronunciation :valuation and assessment. In: SGEM, 6th International MSC, conference proceeding.

ADF Kissová Olga (100%): The role and goals in teaching English pronunciation. In: SGEM, 6th International MSC, conference proceeding.

ADF Kissová Olga (100%): Contrastive analysis in Teching English Pronunciation. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Zborník vedeckých prác. ISSN/ISBN 978-80-558-14 8-7 AFC Môcová Lenka (100%): Car plants, cheap beer, underdogs. Preliminary content analysis of the image of Slovakia in the British press in 2010-2014 [electronic]. In: IAI International Academic  Conferences [electronic] : Education and Social Sciences Conference Business and Economics Conference, Rome. Conference proceeding. ISSN 2671-3179

ADE Němečková Lucie (100%): How testing online makes education modern and effective. In: ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ : Philological forum. ISSN 2534-9473 (електронно издание/ online)