EnglishGermany

Publikačná činnosť

2022

V2, Petra Laktišová, 100%, Využitie UTAUT modelu pre vyhodnotenie miery akceptácie mobilného vzdelávania v odbornej jazykovej výučbe/Applying the UTAUTmodel to understand students' acceptance of mall in mall enhanced ESP courses, Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 9, recenzovaný zborník vedeckých prác, ISBN 978-80-228-3334-9

O2, Jana Lopušanová, 100%, Application of open questions in effective online testing [electronic] [Aplikácia otvorených otázok v efektívnom online testovaní], In: Materiali 6 Internet-konferencii Inozemna mova u profesijnij pidgotovci specialistiv: problemi ta strategii [electronic] = Sixth Internet Conference Proceedings „Foreign language in professional training of specialists: issues and strategies" : zbirnik tez dopovidej (Elektronnij resurs) : online book of abstracts. - ISSN 2522-4743. - 1. vyd. - Kropivnickij: Centraľnoukrainskij deržavnij pedagogičnij universitet imeni Volodimira Vinničenka, 2022. - s. 408-411 [online]., online book of abstracts, conference proceedings, electronic, online, ISSN 2522-4743

V2, Jozef Bruk, Lucie Němečková, 50%,50%, Návrh metriky hodnotenia odborných prezentácií a prezentačnej príručky pre študentov v cudzom jazyku, Cudzie jazyky v premenách času XII, recenzovaný zborník vedeckých prác, ISBN 978-80-225-4936-3

V3 Nina Dimitrova, Silvia Polakova, 50%,50% , НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ», Mechanika, Transport Kommunikacii , Zborník vedeckých prác, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)

Olga Kissová, 20%, Environmental Burden Case Study of RFID Technology in Logistics Centre, Sensors 2023-01 , článok v časopise
Bukova,Tengler, Brumercikova, Brumercik, Kissová, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, https://doi.org/10.3390/s23031268

Olga Kissová, Antónia Bugárová, 50%+50%, Nové trendy v oblasti odbornej jazykovej prípravy študentov Žilinskej univerzity , DTI 15. didaktická konferencia, 19 oktber 2022, recenzovaný zborník vedeckých prác, v tlači

V2 - Trabalíková, J. (100%): Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov na UNIZA: sebapercepcia učiteľov a užitočnosť vzdelávania. In: Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. Století. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021. - 1. vyd. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. - ISBN 978-80-7509-832-0 (online). - s. 237-244.

V2 - Trabalíková Jana (100%): Krok po kroku sa stávať excelentným vysokoškolským učiteľom. In: Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Bratislava: Katedra pedagogiky, 2022. - ISBN 978-80-225-4954-7. - s. 129-140.

V2 Trabalíková Jana (50%) - Hrebeňárová Lucia (50%): A vision of establishing a comprehensive system of university education at university [electronic] In: EDULEARN22, roč. 14: 14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 4th - 6th of July, 2022. - ISSN 2340-1117. - 1. vyd. - Barcelona: IATED, 2022. - ISBN 978-84-09-42484-9. - s. 4116-4123.

V2 - Trabalíková Jana (100%): Role of lecturer in the education of university teachers and the fulfilling of their educational needs. In: Trends And Competencies In Vocational Education. - 1. vyd. - Londýn: Sciemcee Publishing, 2022. - ISBN 978-1-7399378-2-9. - s. 257-277