EnglishGermany

Prihláška na štúdium

Prihlasovanie na štúdium v akademickom roku 2023/2024 v Žiline a v Čadci je ukončené.

Nová ponuka štúdia pre akademický rok 2024/2025 Univerzity tretieho veku bude zverejnená v apríli 2024.

senior