Prihláška na štúdium

Prihlasovanie na akademický rok 2022/2023 je už ukončené.

Ponuka štúdia U3V na akademický rok 2023/2024 bude zverejnená koncom marca 2023.

Prihlasovanie na akademický rok 2023/2024 bude možné od 3. apríla 2023 len elektronickou formou.