EnglishGermany

U3V v médiách

V tejto sekcii nájdete zaujímavé články, reportáže a príspevky o U3V UNIZA:

OBECNÉ NOVINY – článok o senioroch, ktorí sa zapojili do projektu Trénuj si svoje zdravie (strana 4)

ŽILINSKÝ VEČERNÍK - "Som seniorskou študentkou aj počas karantény"

Žilinský Večerník dňa 26.5.2020 uverejnil článok študentky U3V UNIZA p. Vierky Ďurdíkovej s názvom: Som seniorskou študentkou aj počas karantény.

Pani Ďurdíková sa v ňom podelila so svojimi negatívnymi pocitmi, ktoré ju sprevádzali po odchode z pracovného prostredia do dôchodku. Následne opisuje zlom, ktorý nastal po jej prihlásení na štúdium na našu U3V UNIZA. Vzdelávanie a dobrovoľnícka činnosť, do ktorej sa naplno zapojila jej výrazne pomohli obnoviť tvorivosť, radosť a začať tak zmysluplne a aktívne prežívať tretí vek. Autorka v článku vyzdvihuje i on-line aktivity U3V doma, do ktorých sa seniori mohli zapojiť aktuálne aj počas izolácie v období Covid-19. V závere článku pani Ďurdíková píše, že už sa teší na pokračovanie svojho štúdia aj v novom akademickom roku 2020/2021.

„Ďakujeme študentke U3V UNIZA za jej prínos k mediálnemu šíreniu dobrého mena U3V UNIZA, ktoré poctivou prácou budujeme už 25 rokov."

U3V DOMA - reakcie našich študentov na aktivity realizované počas prerušenia výučby

V období od 1. apríla 2020 do 15. júna 2020 pripravoval tím koordinátoriek U3V UNIZA rôzne aktivity ako náhradnú formu prezenčnej výučby, ktorá nemohla byť realizovaná. Študentom boli zasielané ozvučené prezentácie, spustili sme vlastný YouTube kanál, odvysielali sme relácie so záujímavými hosťami a zorganizovali sme niekoľko súťaží. Od viacerých študentov nám prišli reakcie, ako tieto naše aktivity vnímali a čo sa im na nich páčilo. 

Reakcie študentov si môžete prečítať TU

RÁDIO REGINA STRED - Seniorská rubrika

29. apríla 2020 sa pani riaditeľka, koordinátorky a študentky Univerzity tretieho veku UNIZA podelili s poslucháčmi Rádia Regina Stred s tým, ako U3V UNIZA funguje v aktuálnom období, ako komunikuje so seniormi, čo im ponúka a čo plánuje do budúcnosti. Predstavili sme jednotlivé aktivity U3V Doma a rôzne formy náhradnej výučby. Zároveň sme vyjadrili želanie skorého návratu do práce i do školských lavíc našej univerzity a pozdravili všetkých súčasných, ale i budúcich študentov.

Slávnostné otvorenie pobočky Univerzity tretieho veku UNIZA v Čadci

Prejsť na reportáž TV Vaša Čadca (prostredníctvom kanála YouTube), 2.11.2017

Slávnostné otvorenie pobočky U3V UNIZA v Čadci za účasti primátora mesta Ing. Milana Guru a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.

SCHODY - jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku

Prejsť na webovú stránku mesta Žilina2.11.2017

"Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov" je názov projektu Ústavu celoživotného vzdelávania spolufinancovaného z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Univerzita tretieho veku - pobočka Považská Bystrica

Prejsť na reportáž TV Považie31.10.2017

Privítanie študentov prvého ročníka na pôde Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici za účasti riaditeľa Obchodnej akadémie Ing. Petra Bologu, lektora št. programu Základy práce s počítačom Ing. Petra Kvaššaya a koordinátoriek U3V UNIZA.

Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

14.10.2016

V snahe rozšíriť dobrovoľníctvo za hranice univerzity pripravila U3V UNIZA seniorom možnosť  prezentovať svoj aktívny postoj k životu priamo medzi stredoškolskou mládežou na workshope s názvom: Starý človek – mýty a fakty. Seniori prostredníctvom zážitkových úloh mapovali povedomie mládeže o živote starších ľudí a búrali prípadné predsudky voči sebe navzájom..

Článok bol zverejnený na www.nasa zilina.sme.sk a www.zilinskyvecernik.sk.