EnglishGermany

Termíny Cambridge English skúšok a prihlášky

Všetky skúšky sú vo forme paper-based!

Termín písomnej skúšky je pevne stanovený organizáciou Cambridge University Press and Assessment. Po registrácii sa príslušný termín nedá meniť za iný.

Presný termín ústnej skúšky Vám bude zaslaný e-mailom najmenej 3 týždne pred jej konaním.

Termín registrácie nie je možné predĺžiť.

Ak máte záujem o registráciu po termíne registrácie, kontaktujte nás prosím na e-mail jazyky@uniza.sk

Pred vyplnením prihlášky si, prosím, prečítajte PODMIENKY REGISTRÁCIE:

Pre bližšie informácie o termínoch skúšok, ktoré bývajú v Žiline, nás kontaktujte:

  • osobne, e-mailom na jazyky@uniza.sk alebo telefonicky +421 918 805 226.

Termíny skúšok a prihlášky na Cambridge English skúšky

Typ skúšky/
Exam
Registrácia do/
Registration deadline
Termín ústnej skúšky/
Exam date Speaking part
Termín písomnej skúšky/
Exam date Written parts
Prihláška/
Application

Zdravotne znevýhodnený (ZN)/
Special arrangements

Registrácia do/
Registration deadline
Prihláška ZN/
Application
C1 ADVANCED

28.01.2024

08.03.2024

09.03.2024

prihláška 14.01.2024 prihláška ZN

10.03.2024

19.04.2024

20.04.2024

prihláška 25.02.2024 prihláška ZN

01.04.2024

17.05.2024 18.05.2024 prihláška18.03.2024 prihláška ZN

21.04.2024

31.05. – 07.06.2024 05.06.2024 prihláška 07.04.2024 prihláška ZN

20.10.2024

25.11.– 29.11.2024 27.11.2024 prihláška 06.10.2024 prihláška ZN
B2 FIRST

04.02.2024

15.03.2024 15.03.2024 prihláška 21.01.2024 prihláška ZN

10.03.2024

19.04.2024 20.04.2024 prihláška 25.02.2024 prihláška ZN

21.04.2024

31.05. – 07.06.2024 04.06.2024 prihláška

07.04.2024

prihláška ZN

20.10.2024

25.11. – 29 11.2024 26.11.2024 prihláška 06.10.2024 prihláška ZN
B2 FIRST FOR SCHOOL

10.03.2024

19.04.2024 18.04.2024 prihláška 25.02.2024 prihláška ZN

01.04.2024
rezervované pre Tatranskú akadémiu, Poprad

14.05.2024
rezervované pre Tatranskú akadémiu, Poprad
15.05.2024
rezervované pre Tatranskú akadémiu, Poprad
prihláška 18.03.2024 prihláška ZN

21.04.2024

31.05. – 07.06.2024 05.06.2024 prihláška 07.04.2024 prihláška ZN

01.05.2024

13.06. / 14.06.2024 14.06.2024 prihláška 17.04.2024 prihláška ZN

27.10.2024

29.11. – 05.12.2024 05.12.2024 prihláška 13.10.2024 prihláška ZN