EnglishGermany

Kontakt

Kancelária Univerzitnej školy jazykov:

Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (oproti autobusovej stanici), budova MB, 1. poschodie, kancelária MB103

010 26 Žilina

E-mailový kontakt: jazyky@uniza.sk

Image

Mgr. Gabriela Vyletelová

administrátor skúšobného centra
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail:  gabriela.vyletelova@uniza.sk

Image

Mgr. Gabriela Vániová

koordinátor Univerzitnej školy jazykov
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail:  jazyky@uniza.sk

Image

Mária Nováková

koordinátor Univerzitnej školy jazykov
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail:  jazyky@uniza.sk