EnglishGermany

Odborný cudzí jazyk na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA

Bakalárske štúdium

Informatické odbory

Anglický/Nemecký jazyk v 3. a 4. semestri štúdia ako voliteľný predmet.
Anglický jazyk v 5. a 6. semestri štúdia ako povinný predmet.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odboroch Informatika a riadenie, Informatické a sieťové technológie, Počítačové inžinierstvo.

Študijný materiál :
online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Fitzgerald P., McCullagh M., Tabor C.: English for ICT Studies in Higher Education Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd.,2011.
ISBN 978-1-85964-519-2  Kúpiť
Murphy, R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064.

online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-101190-1
Im Beruf. Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-131190-2
Interaktívne vyučovanie cez portál jasné Alles klar.


Odbor Manažment

Anglický/Nemecký jazyk v 3. a 4. semestri štúdia ako voliteľný predmet.
Anglický/Nemecký jazyk v 5. a 6. semestri štúdia ako povinný predmet.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odbore Manažment.

Študijný materiál :
online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Whitby, N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9  Kúpiť
Murphy, R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064.

online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-101190-1
Im Beruf. Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-131190-2
Interaktívne vyučovanie cez portál jasné Alles klar.

Inžinierske štúdium

Informatické odbory

Anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odboroch Aplikovaného sieťového inžinierstva, Biomedicínskej Informatiky, Informačných systémov a Počítačového inžinierstva.

Študijný materiál :
online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Hewings, Martin: Advanced Grammar in Use 3rd Edition. Cambridge University Press, 2013. 294s. ISBN: 9781107697386.


Odbor informačný mamažment

Anglický/Nemecký jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odbore Informačný Manažment.

Študijný materiál :
online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Brook-Hart, G. : Business Benchmark Upper Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-68098-2  Kúpiť

Mueller, A.: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN
978-3-19-101190-1
Hagner, V.: Im Beruf. Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN
978-3-19-131190-2
Zdidaktizované odborné texty z nemeckého jazyka.

Doktorandské štúdium

Anglický jazyk v 1. a 2.semestri štúdia
Dôraz na akademický a odborný cudzí jazyk v kontexte doktorandského štúdia – odborné prezentácie a vedecké články.

Študijný materiál:
M. Powell: Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills, 2011.
M. McCarthy, F.O´Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge: CUP, 2008.
C.B. Norris: Academic writing in English. Language Services, University of Helsinki, 2016.
M. Hewings, C. Thaine, M. McCarthy: English for Academic Purposes Upper-Intermediate, Cambridge: CUP, 2012.
L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English/Akademická angličtina, České Budejovice: Grada Publishing, 2011.
A. Vicary: English for Academic Study, Garnet Publishing, 2020.


Lektorský tím:

Mgr. Jana Malchová
koordinátorka VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na FRI

kancelária AC113
E-mail: malchova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6168

Mgr. Katarína Holešová
kancelária AC115
Telefón: +421 41 513 6186
E-mail: katarina.holesova@uniza.sk

Mgr. Simona Sádecká
kancelária AC113
Telefón: +421 41 513 6198
E-mail: simona.sadecka@uniza.sk

Mgr. Karolína Kučáková
kancelária AC108
Telefón: +421 41 513 6159
E-mail: karolina.kucakova@uniza.sk

Mark Zenner
kancelária AC111
E-mail: zanemzenner@gmail.com
Telefón: +421 41 513 6172

Mgr. Jana Lopušanová
kancelária AC113
E-mail: jana.lopusanova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6195