EnglishGermany

Cenníky Cambridge English

Výška poplatkov za prípravné kurzy na jazykové skúšky Cambridge English (úroveň B2 a C1)

Prípravný kurz (6 - 10 účastníkov)

90 €/24 vh

Dostúpenie do kurzu

4,50 € za 1 vh

vh=vyučovacia hodina

Výška poplatkov za Cambridge English jazykové skúšky

Skúška

Interní kandidáti *

Externí kandidáti

Skúška C1 Advanced

180 €  198 € 

Skúška B2 First, First for Schools

174 €  186 € 

Skúška B1 Preliminary, Preliminary for Schools

120 €

Skúška A2 Key, Key for Scholls

108 €

Skúška YLE Flyers

78

Skúška YLE Movers

72 €

Skúška YLE Starters

66 

Mock test (simulácia skúšky)

15 €

* absolvovali prípravný kurz na skúšku na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA