EnglishGermany

Jazykové požiadavky na študentov UNIZA

VÝCHODISKOVÁ ÚROVEŇ pre výučbu cudzieho jazyka na všetkých fakultách Žilinskej univerzity je ukončená úroveň B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Image

Všetci študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia absolvujú po zápise on-line test z anglického alebo nemeckého jazyka na stanovenie ich aktuálnej úrovne jazykových kompetencií.

CIEĽOVÁ ÚROVEŇ jazykových vedomostí a komunikačných schopností po ukončení výučby cudzieho jazyka na všetkých fakultách Žilinskej univerzity je ukončená úroveň B2 doplnená o ODBORNÝ cudzí jazyk pre pokročilých. Ich úroveň absolvent výučby preukáže prostredníctvom priebežných a záverečných skúšok definovaných v požiadavkách pre študentov jednotlivých fakúlt.

 

Popis úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky:

Image