EnglishGermany

MOCK test

Simulácia reálnej písomnej skúšky Cambridge English (Reading and Use of English, Writing, Listening), s cieľom zistenia pripravenosti, znalostí študenta v danom čase a odhalenia kritických miest.
Jednoznačne Vám ukáže, ako ste pripravení na zvládnutie skúšky.

Poplatok za MOCK test pre všetky úrovne je 15 €.
Povinnou položkou v prihláške je doklad o zaplatení poplatku.
Účastníci prípravných kurzov na ÚCV môžu absolvovať mock test zadarmo a doložia len doklad o úhrade kurzu.

Platobné údaje:
IBAN:  SK68 8180 0000 0070 0008 0778
variabilný symbol: 4200
Do poznámky/správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka testovania, MOCK test.

QR kod
Termín testovania Testovaná úroveň Deň Začiatok testovania Koniec testovania Prihláška
16. 09. 2024 C1 pondelok 8:30 hod. 13:00 hod. prihláška
07. 10. 2024 B2 pondelok 8:30 hod. 12:30 hod. prihláška
28. 10.2024 C1 pondelok 8:30 hod. 13:00 hod. prihláška
11. 11. 2024 B2 pondelok 8:00 hod. 12:30 hod. prihláška
02. 12. 2024 C1 pondelok 8:30 hod. 13:00 hod. prihláška
09. 12. 2024 B2 pondelok 8:30 hod. 12:30 hod. prihláška

Miesto konania: miestnosť MB011

Na test je potrebné si doniesť pero, ceruzku, gumu a zvýrazňovač.
V prípade záujmu o MOCK test úrovne B1, nás prosím kontaktujte e-mailom na jazyky@uniza.sk.

Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (oproti autobusovej stanici), budova MB, 1. poschodie, kancelária MB103

010 26  Žilina

Kontakt a informácie:

E-mail: jazyky@uniza.sk

Telefón: +421 41 513 50 42

Mobil: +421 918 805 226