EnglishGermany

Kontakt

Naše sídlo (kancelária):

Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA), budova MB, 1. poschodie, kancelária MB103

010 26 Žilina

E-mailový kontakt: jazyky@uniza.sk

Fakturačná adresa:

Žilinská Univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná škola jazykov

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

 

Image

Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.

manažér skúškového centra
Telefón: +421 41 513 6161
Mobil: +421 905 632 776
E-mail: katarina.pankuchova@uniza.sk