EnglishGermany

Štatút Univerzity tretieho veku UNIZA

Štúdium na U3V UNIZA upravuje Štatút univerzity tretieho veku.