EnglishGermany

Poslanie Univerzity tretieho veku

Hlavným poslaním Univerzity tretieho veku je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. V rámci záujmového štúdia na univerzite získavajú účastníci nielen nové odborné poznatky, ale aj nové kontakty a priateľstvá. Univerzita tretieho veku je členom Asociácie univerzít tretieho veku Slovenska.

Image