Odborný cudzí jazyk na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA

Bakalárske štúdium

Anglický/Nemecký jazyk v 3. a 4. semestri štúdia.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odboroch Záchranné služby, Bezpečnostný manažment a Krízový manažment.

Študijný materiál podľa študijného odboru:
Záchranné služby: V. Evans, J. Dooley, M. Williams: Firefighter, Express Publishing, 2016  Kúpiť
Bezpečnostný manažment: N. Panagoulakos, V. Evans, J. Dooley: Security Personnel, Express Publishing, 2014.
Krízový manažment: N.Whitby: Business Benchmark. Pre-Intermediate to Intermediate, CUP, 2013  Kúpiť

Inžinierske štúdium

Anglický/Nemecký jazyk v 1. a 2. semestri štúdia.
Dôraz na jazykovú produkciu študentov v odboroch Záchranné služby, Bezpečnostný manažment a Krízový manažment.
Využitie epizód seriálov Chicago Fire, Chicago P.D. a reality show The Profit.

Študijný materiál podľa študijného odboru:
Pracovné listy – interný výučbový materiál ÚCV UNIZA.

Doktorandské štúdium

Anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia.
Dôraz na akademický a odborný cudzí jazyk v kontexte doktorandského štúdia – odborné prezentácie a vedecké články.

Študijný materiál:
M. Powell: Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills, 2011.
M. McCarthy, F.O'Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge: CUP, 2008.
C.B. Norris: Academic writing in English. Language Services, University of Helsinki, 2016.
M. Hewings, C. Thaine, M. McCarthy: English for Academic Purposes Upper-Intermediate, Cambridge: CUP, 2012.
L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English/Akademická angličtina, České Budejovice: Grada Publishing, 2011.
A. Vicary: English for Academic Study, Garnet Publishing, 2020.


Koordinátorka VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA

PaedDr. Lenka Môcová, PhD.
kancelária AC117
E-mail: lenka.mocova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6175

Lektorský tím:

PaedDr. Lenka Môcová, PhD.
kancelária AC117
E-mail: lenka.mocova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6175

Gabriel Roessler, M.A.
kancelária AC117
Telefón: +421 41 513 6175
E-mail: gabriel.roessler@gmail.com