Slovak for Foreigners

Image
Image

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 180 EUR (pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu mimo územia SR)

Kontakt: jazyky@uniza.sk

1. Intenzívny letný kurz slovenského jazyka

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM - prihlasovanie ukončené, kurz je obsadený

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 15.8.2022 – 14.9.2022

Rozsah: 120 vyučovacích hodín

Intenzita: 20 dní, 6 hodín /deň (od 8:00 hod. do 13:00 hod.)

Profil absolventa: Frekventant po absolvovaní aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Cena: 396 € (vrátane DPH)

V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu
 • úhrada registračného poplatku
 • potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite tu

Víza: pre viac informácií, kliknite tu


2. Ročný kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM - prihlasovanie ukončené, kurz je obsadený

Termín: 3.10.2022 – 31.5.2023

Forma: intenzívny kurz

Rozsah: 660 vyučovacích hodín

Intenzita: 5 hodín /deň (od 8:30 hod. do 12:30 hod.)

Cena: 1 500 € (vrátane DPH)

Uchádzačom odporúčame pokračovanie v kurz slovenského jazyka - úroveň B2. Viac informácii nižšie.

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu
 • úhrada registračného poplatku
 • potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite TU

Víza: pre viac informácií, kliknite TU


3. Kurz slovenského jazyka - úroveň B2

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM - prihláška bude k dispozícií už čoskoro

Termín: 5.6.2023 – 14.7.2023

Forma: intenzívny kurz - 120 alebo 90 vyučovacích hodín

Rozsah: 120 vyučovacích hodín - kurz je vhodný pre záujemcov hovoriacich neslovanským jazykom

Intenzita: 4 hodiny /deň (od 8:30 hod. do 11:45 hod.)

Cena: 396 € (vrátane DPH)

Platobné údaje nájdete TU

Rozsah: 90 vyučovacích hodín - kurz je vhodný pre záujemcov hovoriacich slovanským jazykom

Intenzita: 3 hodiny /deň (od 8:30 hod. do 11:00 hod.)

Cena: 297 € (vrátane DPH)


4. Polročný kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 6.2.2023 – 31.5.2023

Rozsah: 360 vyučovacích hodín

Intenzita: 5 hodín denne; 25 vyuč. hodín týždenne

Profil absolventa: Frekventant rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore štúdia podľa zamerania a ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Cena: 960 € (vrátene DPH)

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • úhrada registračného poplatku
 • potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku

Ubytovanie: pre viac informácií kliknite TU

Víza: pre viac informácií kliknite TU