EnglishGermany

Slovak for Foreigners

Image
Image

Kontakt: jazyky@uniza.sk

1. Intenzívny letný kurz slovenského jazyka – úroveň A1, A2, B1, B2

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM  

Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár.

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 6. 8. 2024 – 5. 9. 2024 (termín prihlásenia do 22.7.2024)

Rozsah: 120 vyučovacích hodín

Intenzita: 20 dní, 6 hodín/deň (orientačný čas 8:00 – 13:00 hod.)

Ukončenie kurzu: záverečné testovanie 2. 9. 2024, účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Cena: 396 € (vrátane DPH) pre študentov UNIZA zdarma
V cene nie je započítaný učebný materiál.

Administratívny poplatok: 60 € (vrátane DPH) pre všetkých uchádzačov (aj študentov UNIZA)

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • úhrada administratívneho poplatku do 22.7.2024
 • potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade administratívneho poplatku

Ubytovanie: ubytovanie na VŠ internáte je možné len pre osoby 18+

pre viac informácií, kliknite TU

Víza: pre viac informácií, kliknite TU


2A. Ročný kurz slovenského jazyka – určený pre uchádzačov – materinský jazyk = slovanský jazyk UA, RU...

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM 

Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár.

Termín: 7. 10. 2024 – 28. 6. 2025 (termín prihlásenia do 27.7.2024)

Forma: intenzívny kurz, kurz zahŕňa úroveň A1, A2, B1

Rozsah: 660 vyučovacích hodín

Intenzita: 5 hodín/deň (orientačný čas 8:30 – 12:30 hod.)

Cena: 1 800 € (vrátane DPH)
V cene nie je započítaný učebný materiál.

Administratívny poplatok:

 • 180 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu mimo územia SR
 • 60 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu na území SR

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • úhrada poplatkov do 27.7.2024
 • potvrdenie o zápise Vám bude vystavené po úhrade administratívneho poplatku
 • rozhodnutie o prijatí do kurzu Vám bude vystavené po zaplatení administratívneho poplatku a ceny za kurz najskôr 3 mesiace pred začatím kurzu

Ubytovanie: ubytovanie na VŠ internáte je možné len pre osoby 18+

pre viac informácií, kliknite TU

Víza: pre viac informácií, kliknite TU


2B. Ročný kurz slovenského jazyka – určený pre uchádzačov hovoriacich neslovanským jazykom

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár.

Termín: 30. 9. 2024 – 28. 6. 2025 (termín prihlásenia do 27.7.2024)

Forma: intenzívny kurz, kurz zahŕňa úroveň A1, A2, B1

Rozsah: 960 vyučovacích hodín

Intenzita: 6 hodín/deň (orientačný čas 8:00 – 13:00 hod.)

Cena: 2 688 € (vrátane DPH) 
V cene nie je započítaný učebný materiál.

Administratívny poplatok:

 • 180 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu mimo územia SR
 • 60 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu na území SR

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • úhrada poplatkov do 27.7.2024
 • potvrdenie o zápise  Vám bude vystavené po úhrade administratívneho poplatku
 • rozhodnutie o prijatí do kurzu Vám bude vystavené po zaplatení administratívneho poplatku a ceny za kurz najskôr 3 mesiace pred začatím kurzu

Ubytovanie: ubytovanie na VŠ internáte je možné len pre osoby 18+

pre viac informácií, kliknite TU

Víza: pre viac informácií, kliknite TU


Intenzívny jarný kurz slovenského jazyka

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM – prihlasovanie ukončené

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 19. 2. 2024 – 30. 6. 2024

Forma: intenzívny kurz, kurz zahŕňa úroveň A1, A2

Rozsah: 360 vyučovacích hodín

Ukončenie kurzu: Účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Cena: 1 080 € + učebný materiál (vrátane DPH)

Administratívny poplatok: 180 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu mimo územia SR
60 € (vrátane DPH) pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu na území SR.

Platobné údaje nájdete TU

Požiadavky na uchádzača:

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky
 • úhrada administratívneho poplatku
 • potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade administratívneho poplatku

Ubytovanie: ubytovanie na VŠ internáte je možné len pre osoby 18+

pre viac informácií kliknite TU

Víza: pre viac informácií kliknite TU