Cenníky štúdia na U3V

Výšku poplatkov za štúdium v Žiline stanovuje Cenník č. 289.

Výšku poplatkov za štúdium v pobočkách v Čadci a V považskej Bystrici stanovuje Cenník č. 290.

Cenník poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (krátené znenie):

cennik_289

Cenník poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline - pobočky Čadca a Považská Bystrica (krátené znenie):

cennik_290