EnglishGermany

Cenníky štúdia U3V
v akademickom roku 2023/2024

Výšku poplatkov za štúdium v Žiline stanovuje Cenník č. 327.

Výšku poplatkov za štúdium v pobočkách v Čadci a V považskej Bystrici stanovuje Cenník č. 328.

Cenník poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (krátené znenie):

cennik_289

Cenník poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline - pobočky Čadca a Považská Bystrica (krátené znenie):

cennik_290