EnglishGermany

Cenníky štúdia U3V
v akademickom roku 2024/2025

Výšku poplatkov za štúdium v Žiline stanovuje Cenník č. 352.

Výšku poplatkov za štúdium v pobočkách stanovuje Cenník č. 353.

Cenník poplatkov č. 352 za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (krátené znenie)

cennik-352-vyber

Cenník poplatkov č. 353 za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline - pobočky  (krátené znenie):

cennik-353-vyber