EnglishGermany

Jazykové kurzy

Obsah kurzov:

Obsah jednotlivých kurzov je starostlivo navrhnutý tak, aby pomáhal formovať a zlepšovať Vaše jazykové schopnosti a naši učitelia vyberú vhodné doplňujúce materiály podľa potrieb a záujmov celej skupiny.

  • Zlepšite si schopnosť rozprávať, počúvať, čítať a písať v cudzom jazyku a zlepšite si svoje komunikačné schopnosti - jazyk je o komunikácii!
  • Gramatika, slovná zásoba, primerané používanie novej slovnej zásoby a zlepšená výslovnosť zvýši Vašu sebaistotu.
  • Budete pracovať vo dvojici, skupinových diskusiách a "role-play", budete študovať gramatiku a budete pracovať s učebnicou.
  • Vaše štúdium sa bude zameriavať aj na každodenné otázky, ako napr. história, kultúra, život cudzej krajiny a pod.
Image

Osvedčenia a doklady:

Po absolvovaní jazykového kurzu je možné vystaviť Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Pri akreditovaných kurzoch je možné získať doklad o vzdelaní s celoslovenskou platnosťou (podmienky na jeho získanie: min. 75%-ná účasť na kurze a min. 70%-ná úspešnosť písomných testov. Na požiadanie vystavíme aj doklad pre potreby zamestnávateľa.

Aktuálny rozpis  všeobecných, konverzačných a prípravných kurzov kurzov nájdete TU