EnglishGermany

Odborný cudzí jazyk na Fakulte prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

Ekonomické odbory

Bakalárske štúdium

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk v 2., 3. a 4. semestri štúdia elektronický obchod a manažment 3. 4. a 5. semestri štúdia ekonomika a manažment podniku, finančný manažment.
Dôraz na akademickú a odbornú jazykovú produkciu v odboroch ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, elektronický obchod a manažment.

Študijný materiál
Aktualizovaný materiál podľa študijného odboru: pracovné listy, tematická odborná slovná zásoba v ekonomických odboroch – interný výučbový materiál ÚCV UNIZA

Anglický jazyk
Whitby, N.: Business Benchmark Upper-Intermediate, 2013  Kúpiť
Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Maret Leader Intermediate Coursebook, 2014
MacKenzie, J.: English for Business Studies , 2010
Murphy, R.: English Grammar in Use, 2019
Powell, P.: Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills, 2011
Zdidaktizované odborné texty ÚCV UNIZA

Nemecký jazyk
Mueller, A., Schlueter, S.: Im Beruf. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. 2013
Hagner, V., Schlueter, S.: Im Beruf. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. 2013
Ondrčková, E.: Wirtschaftsdeutsch im Unternehmen. zdidaktizované odborné texty ÚCV

Ruský jazyk
Dubinskaya, E.V., Artemyeva, G.V., Dubinina, L.L., Melnik, O.S., i kol. Budushschemu ekonomistu - yazik special´nosti: uchebnoye posobiye dlja inostrannych grazhdan, 2019
Popova, I.M, Patrakeyeva, E.B, Glazkova, M. M. Russkij jazyk dlja ekonomistov, 2014
Korchagina. E.L, Litvinova, N.D: Priglashenie v Rossiju. Russkij jazyk, 2011
Medvedeva, S.V.: Russkaya grammatika v illjustrirovannych uprazhnenijach, 2019
Zdidaktizované odborné texty ÚCV UNIZA

Inžinierske štúdium

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk v 1. a 2. semestri štúdia elektronický obchod a manažment. V 2. a 3. semestri štúdia ekonomika a manažment podniku, finančný manažment.
Dôraz na akademickú a odbornú jazykovú produkciu študentov v odboroch ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, elektronický obchod a manažment.

Študijný materiál
Aktualizovaný podľa študijného odboru: Pracovné listy, odborná slovná zásoba v ekonomických odboroch – interný výučbový materiál ÚCV UNIZA

Anglický jazyk
Whitby, N.: Business Benchmark Upper-Intermediate and Intermediate, 2013,
Muscull, B: Business English in Use Advanced, Cambridge University 2017
Murphy, R.: English Grammar in Use, 2019, ISBN 110-85-8662-7
Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Maret Leader Intermediate Coursebook., 2014,
MacKenzie, J.: English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010, ISBN 9780521743426

Nemecký jazyk
Mueller, A.: Im Beruf. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. 2013
Hagner, V.: Im Beruf. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013,
Zdidaktizované odborné texty z nemeckého jazyka ÚCV UNIZA

Ruský jazyk
Dubinskaya, E.V., Artemyeva, G.V., Dubinina, L. L., Melnik, O.S., i kol. Budushschemu ekonomistu - yazik special´nosti: uchebnoye posobiye dlja inostrannych grazhdan. 2019
Popova, I.M, Patrakeyeva, E.B, Glazkova, M.M. Russkij jazyk dlja ekonomistov, 2014
Korchagina. E.L, Litvinova, N. D: Priglashenie v Rossiju. Russkij jazyk.2011
Medvedeva, S.V.: Russkaya grammatika v illjustrirovannych uprazhnenijach. 2019
Chabadová, H.: Ekonomisty, davajte pogovorim po-russki 2006. - Dulebová, I. : Ruský jazyk pre pokročilých 1/2. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - 110 s. ISBN 978-80-225-2298-4, 978-80-225--Wade, T.: A Comprehensive Russian Grammar. 2011
Zdidaktizované odborné texty ÚCV UNIZA

Doktorandské štúdium

Anglický /Nemecký/Ruský/Francúzsky jazyk v 1. a 2. semestri štúdia.
ÚCV UNIZA zabezpečuje výučbu v 1. semestri výučby.
Dôraz na akademický a odborný cudzí jazyk v kontexte doktorandského štúdia – odborné prezentácie a vedecké články.

Odporúčaná literatúra:
Anglický jazyk
M. McCarthy, F.O´Dell: Academic Vocabulary in Use, 2008.
C.B. Norris: Academic writing in English. 2016.
M. Hewings, C. Thaine, M. McCarthy: English for Academic Purposes , 2012.
L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English/Akademická angličtina, 2011.
A. Vicary: English for Academic Study, Garnet Publishing, 2020.
L. Môcová, D. Sršníková: Academic Writing. Handouts. Interný výučbový materiál SCJ ÚCV UNIZA, 2021.

Nemecký jazyk:
R. Ribing, M. Karmasin: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein Leitfaden für Facharbeit/VWA, Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen, 2017.
S. Jahr: Wissenschaftsdeutsch NEU, Booksbaum, 2011.
G. Graefen: Moll, Melanie: Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Lang, 2011.
G. Schade: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache mit Lösungsschlüssel. 13. Auflage. Berlin: Schmidt, 2009.
N. Fügert, U. Richter: Wissenchaftssprache verstehen, Klett Sprachen GmbH., 2016.
Kurze Wortliste zur Deutschen Wissenchaftsprache:

Francúzsky jazyk:
Stéphane Wattier, Production écrite DALF C1, 2021.
Garnier Sylvie, Savage Alan D., Rédiger un texte académique en français, Niveaux B2 a C2, 2018.


Lektorský tím:

Mgr. Oľga Kissová
Koordinátorka VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na FPEDaS – ekonomické odbory
kancelária AC111
E-mail: olga.kissova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6156

Mgr. Zuzana Gavorová, PhD.
kancelária AC110
E-mail: zuzana.gavorova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6192

Mgr. Silvia Poľaková, PhD.
kancelária AC112
E-mail: silvia.polakova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6164

Mark Zenner
kancelária AC111
E-mail: zanemzenner@gmail.com
Telefón: +421 41 513 61 72

Mgr. Katarína Holešová
kancelária AC115
E-mail: katarina.holesova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6186

Mgr. Katarína Smolková
kancelária AC110
E-mail: katarina.smolkova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6152

Mgr. Gabriela Chalupianská
kancelária AC112
E-mail: gabriela.chalupianska@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6149

Mgr. Gabriela Vyletelová
kancelária MB103
E-mail: gabriela.vyletelova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 5042