EnglishGermany

Termíny Goethe-Zertifikat skúšok

Skúšky Goethe-Zertifikat A2, B1 a B2

  • minimálny počet prihlásených na zorganizovanie skúšky - 5
  • dvojdňová skúška - písomná časť (1 deň), ústna časť (1 deň)
  • výsledky do 1 týždňa po absolvovaní skúšky
  • medzinárodne uznávané certifikáty
  • skúšku B2 je možné skladať aj po jednotlivých moduloch (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) alebo ako celok
  • v prípade záujmu nás kontaktujte na jazyky@uniza.sk

Termíny Goethe-Zertifikat skúšok na akademický rok 2023/2024

Typ skúšky Registrácia do Termín úhrady poplatku Termín ústnej
skúšky
Termín písomnej skúšky Prihláška
Goethe-Zertifikat A2 16.02.2024 16.02.2024 04.03.2024 04.03.2024 prihláška
Goethe-Zertifikat A2, B1, B2 10.04.2024 10.04.2024 29.04.2024 29.04.2024 prihláška
Goethe-Zertifikat A2, B1, B2 09.05.2024 09.05.2024 27.05.2024 27.05.2024 prihláška
study-students