EnglishGermany

Kontakt na zamestnancov ÚCV

Image

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania
kancelária MB109, AC118
Telefón: +421 41 513 5041, +421 41 513 6150
Mobil: +421 905 780 396
E-mail: ucv@uniza.sk

Sekcia ďalšieho vzdelávania

Image

Ing. Monika Pilcová

vedúca Sekcie ďalšieho vzdelávania
manažérka autorizovaného centra
pre Cambridge English jazykové skúšky
kancelária MB110
Telefón: +421 41 513 5044
Mobil: +421 918 805 226
E-mail: monika.pilcova@uniza.sk


Univerzitná škola jazykov

Image

Mgr. Gabriela Vyletelová

administrátor autorizovaného Cambridge English centra
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail: gabriela.vyletelova@uniza.sk

Image

Mgr. Gabriela Vániová

koordinátorka Univerzitnej školy jazykov
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
Mobil: +421 918 805 226
E-mail: jazyky@uniza.sk

Image

Mária Nováková

koordinátorka Univerzitnej školy jazykov
kancelária MB006
Telefón: +421 41 513 5057
E-mail: jazyky@uniza.sk


Univerzita tretieho veku

Image

Ing. Janka Sňahničanová

koordinátorka Univerzity tretieho veku
kancelária MB006
Telefón: +421 41 513 5043
Mobil: +421 918 971 108
E-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

Image

PhDr. Ľubica Mindeková

koordinátorka Univerzity tretieho veku
kancelária MB006
Telefón: +421 41 513 5043
Mobil: +421 918 971 108
E-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

Image

Ing. Martina Kardošová Kapitulíková

koordinátorka Univerzity tretieho veku
kancelária MB006
Telefón: +421 41 513 5043
Mobil: +421 918 971 108
E-mail: martina.kardosova@uniza.sk


Sekcia odborných programov

Image

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

VŠ učiteľka
kancelária MB006
Telefón: +421 41 513 5057
Mobil: +421 918 971 108
E-mail: jana.trabalikova@uniza.sk

Image

Mgr. Vladimír Langer

koordinátor programov ďalšieho vzdelávania
kancelária MB014
Telefón: +421 41 513 5058
E-mail: vladimir.langer@uniza.sk

Image

Bc. Gabriela Tomašcová

administratívna pracovníčka
kancelária MB110
Telefón: +421 41 513 5044
Mobil:  +421 905 447 188
E-mail: ucv@uniza.sk


Sekcia cudzích jazykov

Image

Mgr. Jana Malchová

vedúca Sekcie cudzích jazykov
koordinátorka VŠ výučby pre FRI
koordinátorka výučby cudzích jazykov
v rámci Sekcie cudzích jazykov

kancelária AC116
Telefón: +421 41 513 6168
E-mail: jana.malchova@uniza.sk

Image

Anna Dvořáková

sekretariát Sekcie cudzích jazykov
kancelária: AC120
telefón: +421 41 513 6151
E-mail: anna.dvorakova@uniza.sk

Koordinátori

Image

Mgr. Gabriela Chalupianská

koordinátorka VŠ výučby
pre FPEDaS - dopravné odbory

kancelária AC112
Telefón: +421 41 513 6149
E-mail: gabriela.chalupianska@uniza.sk

Image

Mgr. Oľga Kissová

koordinátorka VŠ výučby
pre FPEDaS - ekonomické odbory

kancelária AC111
Telefón: +421 41 513 6156
E-mail: olga.kissova@uniza.sk

Image

Mgr. Albert Kulla, PhD.

koordinátor VŠ výučby pre SjF
kancelária AC121
Telefón: +421 41 513 6187
E-mail: albert.kulla@uniza.sk

Image

PhDr. Petra Laktišová, PhD.

koordinátorka VŠ výučby pre FEIT
kancelária AC115
Telefón: +421 41 513 6157
E-mail: petra.laktisova@uniza.sk

Image

PaedDr. Lenka Môcová, PhD.

koordinátorka VŠ výučby pre FBI a SvF
koordinátorka pre vedecko-výskumnú činnosť 
kancelária AC117
Telefón: +421 41 513 6175
E-mail: lenka.mocova@uniza.sk

Image

Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.

koordinátorka výučby
SJ ako cudzieho jazyka
kancelária: AC114
Telefón: +421 41 513 6161
E-mail: katarina.pankuchova@uniza.sk

Lektori

Image

Mgr. Jozef Bruk, PhD.

lektor
kancelária AC110
Telefón: +421 41 513 6146
E-mail: jozef.bruk@uniza.sk

Image

Mgr. Antónia Bugárová

lektorka
kancelária MB014
Telefón: +421 41 513 5058
E-mail: antonia.bugarova@uniza.sk

Image

Mgr. Zuzana Dorušová

lektorka
kancelária AC108
Telefón: +421 41 513 6154
E-mail: zuzana.dorusova@uniza.sk

Image

Mgr. Zuzana Gavorová, PhD.

lektorka
kancelária AC110
Telefón: +421 41 513 6184
E-mail: zuzana.gavorova@uniza.sk

Image

Mgr. Katarína Holešová

lektorka
kancelária AC115
Telefón: +421 41 513 6186
E-mail: katarina.holesova@uniza.sk

Image

Mgr. Olga Khrastinová

lektorka
kancelária AC112
Telefón: +421 41 513 6173
E-mail: olga.khrastinova@uniza.sk

Image

Mgr. Jana Kišová, PhD.

lektorka
kancelária AC 111
Telefón:  +421 41 513 6181
E-mail: jana.kisova@uniza.sk

Image

Mgr. Karolína Kučáková

lektorka
kancelária AC108
Telefón:  +421 41 513 6159
E-mail: karolina.kucakova@uniza.sk

Image

Mgr. Jana Lopušanová

lektorka
kancelária AC113
Telefón: +421 41 513 6195
E-mail: jana.lopusanova@uniza.sk

Image

Mgr. Michal Mašlej

lektor
kancelária AC117
Telefón: +421 41 513 6175
E-mail: michal.maslej@uniza.sk

Image

Mgr. Nikola Michálková

lektorka
kancelária AC115
Telefón: +421 41 513 6147
E-mail: nikola.michalkova@uniza.sk

Image

Mgr. Silvia Poľaková, PhD.

lektorka
kancelária AC112
Telefón: +421 41 513 6164
E-mail: silvia.polakova@uniza.sk

Image

Mgr. Mária Rafajdusová

lektorka
kancelária AC108
Telefón: +421 41 513 6167
E-mail: maria.rafajdusova@uniza.sk

Image

Mgr. Simona Sádecká

lektorka
kancelária AC113
Telefón: +421 41 513 6198
E-mail: simona.sadecka@uniza.sk

Image

Mgr. Katarína Smolková

Erasmus koordinátorka
lektorka

kancelária AC110
Telefón: +421 41 513 6152
E-mail: katarina.smolkova@uniza.sk

Image

Mgr. Lucia Ťaptíková

lektorka
kancelária MB014
Telefón: +421 41 513 5058
E-mail: lucia.taptikova@uniza.sk

Image

Mgr. Marek Valica

lektor
kancelária AC121
Telefón: +421 41 513 6177
E-mail: marek.valica@uniza.sk

Image

Mgr. Gabriela Vyletelová

lektorka
kancelária MB103
Telefón: +421 41 513 5042
E-mail: gabriela.vyletelova@uniza.sk

Image

Mgr. Andrea Záhorcová Gavláková

lektorka
kancelária AC114
Telefón: +421 41 513 6165
E-mail: andrea.zahorcova@uniza.sk

Image

Zane Mark Zenner

lektor
kancelária AC111
Telefón: +421 41 513 6172
E-mail: zanemzenner@gmail.com

Image

Mgr. Elsheba Akinyi

lektorka
rodičovská dovolenka

Image

Mgr. Lucie Kontšeková

lektorka
rodičovská dovolenka