Ústav celoživotného vzdelávania

 

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Aktuality

Reportáž o U3V UNIZA v RTVS

ucv17. januára 2023
Reportáž o U3V UNIZA v RTVS
Regionálne štúdio RTVS Banská Bystrica pripravilo pútavú reportáž o štúdiu na našej Univerzite tretieho veku. Reportáž bola odvysielaná v rámci relácie s názvom Regina dňa 12.1.2023 o 16:30 hod. na Dvojke. Reláciu si
Čitať viac »

Cesty poznávania

ucv9. decembra 2022
Cesty poznávania
V akademickom roku 2022/2023 pokračujeme s obľúbeným cyklom prednášok, ktoré sa konajú v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania a sú určené pre širokú verejnosť.Viac informácií nájdete tu:  https://ucv.uniza.sk/univerzita-tretieho-veku/cesty-poznavania-cyklus-prednasok/
Čitať viac »

Spojení príbehmi ľudí

ucv8. decembra 2022
Spojení príbehmi ľudí
Od 8.12.2022 si môžete v sérii podcastov na Frekvenciách U3V vypočuť príbehy osobností z radov študentiek a študentov, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vo vzdelávaní, ktorí šíria dobré meno Univerzity s frekvenciou
Čitať viac »

Oznamy pre študentov

Odborný cudzí jazyk na UNIZA

ucv19. októbra 2022
Odborný cudzí jazyk na UNIZA
Výučba odborného cudzieho jazyka pre jednotlivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami. Kontakt na lektorov nájdete na nasledujúcich odkazoch. Lektorský tím pre Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – dopravné
Čitať viac »
jeden-jedna-z-nas
0
počet študentov Univerzity tretieho veku
0
počet študentov cudzích jazykov UNIZA
0
počet účastníkov jazykových kurzov

Ústav celoživotného vzdelávania
Ulica 1. mája 32
010 26 Žilina

 

E-mail: ucv@uniza.sk
https://ucv.uniza.sk