EnglishGermany

Ústav celoživotného vzdelávania

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Aktuality

Adaptačné vzdelávanie

ucv9. februára 2024
Adaptačné vzdelávanie
Otvárame ďalší cyklus adaptačného vzdelávania. Absolvujú ho vysokoškolskí učitelia a učiteľky alebo výskumníci a výskumníčky vstupujúce do vyučovacieho procesu na UNIZA s
Čitať viac »

Bezplatné jazykové kurzy pre zamestnancov UNIZA

ucv24. januára 2024
Bezplatné jazykové kurzy pre zamestnancov UNIZA
V rámci rozvojového projektu UNIZA „Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl na Žilinskej univerzite
Čitať viac »

Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA v Inžinierskej pedagogike

ucv11. januára 2024
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA v Inžinierskej pedagogike
Začal sa ďalší kurz určený najmä doktorandom 1. ročníka, ktorého náplňou sú nosné témy z oblasti vysokoškolskej pedagogiky. Počas stretnutí hľadáme s
Čitať viac »

Oznamy pre študentov

Ing. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk A“

ucv26. októbra 2023
Ing. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk A“
skupina 1IOP158 – EaMP a FMV prvom ročníku inžinierskeho štúdia si v povinnom predmete „Cudzí jazyk A“ môžete vybrať: Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Čitať viac »

Bc. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk 1“

ucv26. októbra 2023
Bc. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk 1“
skupina 1BOP151 – CD, DSpD, VD, ŽD, DTS a EOaMBcV prvom ročníku bakalárskeho štúdia si v povinnom predmete „Cudzí jazyk 1“ môžete
Čitať viac »

Jazykové kurzy na UNIZA

ucv22. septembra 2023
Jazykové kurzy na UNIZA
Vážené kolegyne, kolegovia, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA pripravil na ZS 2023/2024 širokú ponuku jazykových kurzov. Kvalitná prezenčná aj online výučba, osvedčení lektori,
Čitať viac »
akreditacia_erasmus_vzdelavanie_dospelych
Image
frekvencie-u3v
akreditacia_erasmus_vzdelavanie_dospelych

Celkový počet

0
+
študentov cudzích jazykov UNIZA
0
+
študentov Univerzity tretieho veku
0
+
účastníkov jazykových kurzov

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Slovenská republika

e-mail: ucv@uniza.sk
https://ucv.uniza.sk