Ústav celoživotného vzdelávania

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Aktuality

Súťaž na Frekvenciách U3V

ucv13. februára 2023
Súťaž na Frekvenciách U3V
Poďte s nami tipovať meno ďalšej hostky, ktorá príde so svojím PRÍBEHOM o pár dní na Frekvencie U3V.Meno Vašej spolužiačky – Našej študentky.A neskôr… mená ďalších hostí s osobitými PRÍBEHMI.Účastníci
Čitať viac »

Reportáž o U3V UNIZA v RTVS

ucv17. januára 2023
Reportáž o U3V UNIZA v RTVS
Regionálne štúdio RTVS Banská Bystrica pripravilo pútavú reportáž o štúdiu na našej Univerzite tretieho veku. Reportáž bola odvysielaná v rámci relácie s názvom Regina dňa 12.1.2023 o 16:30 hod. na Dvojke. Reláciu si
Čitať viac »

Cesty poznávania

ucv9. decembra 2022
Cesty poznávania
V akademickom roku 2022/2023 pokračujeme s obľúbeným cyklom prednášok, ktoré sa konajú v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania a sú určené pre širokú verejnosť.Viac informácií nájdete tu:  https://ucv.uniza.sk/univerzita-tretieho-veku/cesty-poznavania-cyklus-prednasok/
Čitať viac »

Oznamy pre študentov

Skúšky Cambridge English

ucv14. februára 2023
Skúšky Cambridge English
Ústav celoživotného vzdelávania ako autorizované centrum Cambridge University Press & Assessment ponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Cambridge English qualifications a získať certifikát o znalostiach angličtiny na jazykových úrovniach B2 alebo
Čitať viac »

Skúšky Goethe Zertifikat Deutsch

ucv2. februára 2023
Skúšky Goethe Zertifikat Deutsch
Ústav celoživotného vzdelávania ako licenčný partner Goetheho inštitútu v Bratislaveponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Goethe Zertifikat Deutsch a získať certifikát o znalostiach nemčiny na jazykových úrovniach A2, B1 alebo B2.Podľa
Čitať viac »

Odborný cudzí jazyk na UNIZA

ucv19. októbra 2022
Odborný cudzí jazyk na UNIZA
Výučba odborného cudzieho jazyka pre jednotlivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami. Kontakt na lektorov nájdete na nasledujúcich odkazoch. Lektorský tím pre Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – dopravné
Čitať viac »
Image
frekvencie-u3v
0
počet študentov Univerzity tretieho veku
0
počet študentov cudzích jazykov UNIZA
0
počet účastníkov jazykových kurzov

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Slovenská republika

e-mail: ucv@uniza.sk
https://ucv.uniza.sk