Ústav celoživotného vzdelávania

 

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Aktuality

Otvorenie akademického roku Univerzity tretieho veku

ucv28. septembra 2022
Otvorenie akademického roku Univerzity tretieho veku
Dňa 29.9. 2022 sa konalo Slávnostné otvorenie akademického roku Univerzity tretieho veku 2022/2023. V zaplnenej sále sa študentom U3V UNIZA prihovorili vzácni hostia: zástupkyňa MŠ SR, pán primátor mesta Žilina
Čitať viac »

Oznamy pre študentov

Odborný cudzí jazyk na UNIZA

ucv19. októbra 2022
Odborný cudzí jazyk na UNIZA
Výučba odborného cudzieho jazyka pre jednotlivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami. Kontakt na lektorov nájdete na nasledujúcich odkazoch. Lektorský tím pre Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – dopravné
Čitať viac »
jeden-jedna-z-nas
0
počet študentov Univerzity tretieho veku
0
počet študentov cudzích jazykov UNIZA
0
počet účastníkov jazykových kurzov

Ústav celoživotného vzdelávania
Ulica 1. mája 32
010 26 Žilina

 

E-mail: ucv@uniza.sk
https://ucv.uniza.sk