Študenti našej U3V v Brne

Mendelova univerzity v Brne sa na tri dni stala hostiteľkou študentov U3V UNIZA zo vzdelávacieho programu: Záhrada.
V rámci programu Erasmus+ sa spoločne s českým študentami U3V zoznamovali s témami starostlivosti o rastliny v moderne vybavených učebniach aj v krásnom Arboréte a Botanickej záhrade v Brne.
Študenti zo Žiliny mohli nahliadnuť aj do iných vzdelávacích programov a vypočuť si témy ako Lesné hospodárstvo v ČR, História brnenského pivovarníctva, či navštíviť prednášku o Juhovýchodnej Ázii.
Pestrý program života na U3V Mendelu nás obohatil, motivoval a ponúkol ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.“

Fotogaléria