Bc. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk 1“

skupina 1BOP151 – CD, DSpD, VD, ŽD, DTS a EOaMBc
V prvom ročníku bakalárskeho štúdia si v povinnom predmete „Cudzí jazyk 1“ môžete vybrať: Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk. Minimálna požadovaná vstupná úroveň pre anglický jazyk je B1, pre nemecký a ruský jazyk A2. Študijné povinnosti, náročnosť a výstupy vzdelávania sú pri všetkých troch jazykoch rovnaké.