Ing. štúdium FPEDaS „Cudzí jazyk A“

skupina 1IOP158 – EaMP a FM
V prvom ročníku inžinierskeho štúdia si v povinnom predmete „Cudzí jazyk A“ môžete vybrať: Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk. Minimálna požadovaná vstupná úroveň pre anglický  jazyk je B2, pre nemecký a ruský jazyk B1. Študijné povinnosti, náročnosť a výstupy vzdelávania sú pri všetkých troch jazykoch rovnaké.