Promócie U3V UNIZA

Dňa 14.6.2023 sa konala Slávnostná promócia absolventov U3V UNIZA. Osvedčenie o absolvovaní 3-ročného štúdia si z rúk pani prorektorky prof. Ing. Anny Križanovej, CSc. prevzali absolventi vzdelávacích programov:

Read More