Promócie U3V UNIZA

Dňa 14.6.2023 sa konala Slávnostná promócia absolventov U3V UNIZA. Osvedčenie o absolvovaní 3-ročného štúdia si z rúk pani prorektorky prof. Ing. Anny Križanovej, CSc. prevzali absolventi vzdelávacích programov:

Read More

Fotosúťaž

Študenti vzdelávacieho programu: FOTO ukončili svoje štúdium I. ročníka Fotosúťažou.V troch kategóriách (Príroda, Mesto, Voľná téma) porota udelila z celkového počtu 36 fotografií prvé tri miesta tým

Read More

Cesty poznávania

V akademickom roku 2022/2023 pokračujeme s obľúbeným cyklom prednášok, ktoré sa konajú v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania a sú určené pre širokú verejnosť.Viac informácií nájdete tu:

Read More