Jazykové kurzy na UNIZA

Vážené kolegyne, kolegovia,

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA pripravil na ZS 2023/2024 širokú ponuku jazykových kurzov.

Kvalitná prezenčná aj online výučba, osvedčení lektori, priaznivé ceny (už od 69 €/24 vyuč. hodín).

Viac informácií a online prihláška: https://ucv.uniza.sk/skola-jazykov/jazykove-kurzy/

Kontakt: Univerzitná škola jazykov – kl. 5042; 0918/805 226; jazyky@uniza.sk

Kurzy sú určené študentom, zamestnancom UNIZA ako aj širokej verejnosti.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

www.ucv.uniza.sk