EnglishGermany

Ústav celoživotného vzdelávania

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Aktuality

Otvorenie akademického roku 2023/2024 Univerzity tretieho veku UNIZA

ucv18. septembra 2023
Otvorenie akademického roku 2023/2024 Univerzity tretieho veku UNIZA
Slávnostné otvorenie 28. akademického roku Univerzity tretieho veku UNIZA sa uskutoční 20. septembra 2023 o 15.00 hod. v aule DATALAN za prítomnosti
Čitať viac »

Týždeň dobrovoľníctva SK

ucv28. júna 2023
Týždeň dobrovoľníctva SK
Nevadí, skúsim nabudúce! – 28.6. 2023Druhá aktivita Týždňa dobrovoľníctva SR, ktorú pripravila U3V UNIZA pre svojich aktívnych dobrovoľníkov – seniorov.Po celom akademickom
Čitať viac »

Žilinský samosprávny kraj vydáva časopis ZAkraj.

ucv23. júna 2023
Žilinský samosprávny kraj vydáva časopis ZAkraj.
V najnovšom vydaní nájdete okrem iného aj ponuku študovať na našej U3V UNIZA. Ďakujeme, že sme pevnou súčasťou systému celoživotného vzdelávania  v regióne
Čitať viac »

Oznamy pre študentov

Skúšky Cambridge English

ucv14. februára 2023
Skúšky Cambridge English
Ústav celoživotného vzdelávania ako autorizované centrum Cambridge University Press & Assessment ponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Cambridge English qualifications a získať certifikát
Čitať viac »

Skúšky Goethe Zertifikat Deutsch

ucv2. februára 2023
Skúšky Goethe Zertifikat Deutsch
Ústav celoživotného vzdelávania ako licenčný partner Goetheho inštitútu v Bratislaveponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Goethe Zertifikat Deutsch a získať certifikát o znalostiach
Čitať viac »

Odborný cudzí jazyk na UNIZA

ucv19. októbra 2022
Odborný cudzí jazyk na UNIZA
Výučba odborného cudzieho jazyka pre jednotlivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami. Kontakt na lektorov nájdete na nasledujúcich odkazoch. Lektorský tím pre Fakultu
Čitať viac »
Image
frekvencie-u3v

Celkový počet

0
+
študentov cudzích jazykov UNIZA
0
+
študentov Univerzity tretieho veku
0
+
účastníkov jazykových kurzov

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
Slovenská republika

e-mail: ucv@uniza.sk
https://ucv.uniza.sk