Adaptačné vzdelávanie

Otvárame ďalší cyklus adaptačného vzdelávania. Absolvujú ho vysokoškolskí učitelia a učiteľky alebo výskumníci a výskumníčky vstupujúce do vyučovacieho procesu na UNIZA s praxou menej ako 5 rokov.
Adaptačné vzdelávanie sa zameriava najmä na inžiniersku pedagogiku a výučbu v cudzom jazyku. Veríme, že aj vďaka nemu bude odborná erudícia vysokoškolských učiteľov UNIZA posilnená o nové kompetencie potrebné pri vzdelávaní študentov. Obsah vzdelávania vychádza z dobrej praxe a štandardu na domácich aj zahraničných univerzitách a realizuje sa v zmysle smernice č. 250: „Pracovný poriadok“. Jeho zmyslom je podpora profesijného a súčasne osobnostného rozvoja vysokoškolských učiteľov UNIZA.