Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA v Inžinierskej pedagogike

Začal sa ďalší kurz určený najmä doktorandom 1. ročníka, ktorého náplňou sú nosné témy z oblasti vysokoškolskej pedagogiky. Počas stretnutí hľadáme s doktorandmi UNIZA odpovede na otázky: „Aké požiadavky sú kladené na kvalitného vysokoškolského učiteľa?“, „Ako sa, krok po kroku, zdokonaľovať vo vzdelávaní študentov?“ Vedome alebo podvedome si ich totiž kladie každý doktorand vstupujúci do vyučovania na vysokej škole. Každopádne, čaká nás zaujímavá cesta 😊“.