Týždeň dobrovoľníctva SK

Nevadí, skúsim nabudúce! – 28.6. 2023
Druhá aktivita Týždňa dobrovoľníctva SR, ktorú pripravila U3V UNIZA pre svojich aktívnych dobrovoľníkov – seniorov.
Po celom akademickom roku je potrebné sumarizovať a tiež nabrať nové sily. Preto sme si ešte pre letom ukázali, ako sa nevzdať, ak sa aj niečo počas dobrovoľníčenia nepodarí. Každý problém je len výzvou, ako ho vyriešiť a premeniť na novú skúsenosť!
Múdrosť je dcérou skúsenosti – Leonardo da Vinci