Skúšky Goethe Zertifikat Deutsch

Ústav celoživotného vzdelávania ako licenčný partner Goetheho inštitútu v Bratislave
ponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Goethe Zertifikat Deutsch a získať certifikát o znalostiach nemčiny na jazykových úrovniach A2, B1 alebo B2.
Podľa potreby a záujmu je možné absolvovať prípravný kurz alebo individuálne konzultácie.

1. termín na vykonanie skúšky na úrovni A2, B1 alebo B2 je 24.4.2023.
Poplatok za skúšku je potrebné uhradiť a záväznú prihlášku je potrebné poslať elektronicky alebo podať osobne do 11.4.2023.

2. termín na vykonanie skúšky na úrovni A2, B1 alebo B2 je 5.6.2023.
Záväznú prihlášku je potrebné poslať elektronicky alebo podať osobne a poplatok za skúšku je potrebné uhradiť do 5.5.2023.

Na prípravný kurz na skúšku (týždenne 3 vyučovacie hodiny, spolu 24 vyučovacích hodín) je potrebné sa prihlásiť elektronicky alebo osobne a poplatok za kurz uhradiť do 1.3.2023. Termín prezenčnej výučby sa stanoví podľa možností a potrieb prihlásených záujemcov a vyučujúcich v poobedných prípadne večerných hodinách a kurz začne 6.3.2023.

Individuálne konzultácie zamerané na prípravu na skúšku prebiehajú prezenčne alebo online po dohode s vyučujúcim po úhrade poplatkov za konzultačné služby.

Informácie o skúškach, elektronické prihlášky na skúšku, poplatky za skúšku, kurzy, konzultácie a dôležité kontakty sú uvedené na stránke ucv.uniza.sk v časti Medzinárodné jazykové skúšky.