EnglishGermany

Štúdium na pobočkách U3V

Pobočka Čadca

Pobočka Považská Bystrica

V snahe priblížiť proces vzdelávania čo najbližšie k cieľovej skupine seniorov realizuje Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline od októbra 2017 vyučovací proces aj v meste Čadca. Vďaka spolupráci s Mestskou políciou v Čadci a mestom Čadca sa prednášky konajú v priestoroch radnice mesta Čadca, na Námestí Slobody 30. Výučba sa realizuje vďaka finančnej podpore zo strany mesta Čadca.

 

Otvorenie akademického roka 2022/2023

V pobočke U3V UNIZA v meste Čadca sa 27. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 za účasti primátora Mesta Čadca, Ing. Milan Guru a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania, Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. - fotky z tejto udalosti sa otvoria po kliknutí na tento odkaz.

Od septembra 2013 je v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici na ul. Jesenského 259/6 zriadená pobočka Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity.

Slávnostné otvorenie pobočky za prítomnosti prorektora pre vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD.; primátora Považskej Bystrice doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.; riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. a riaditeľa Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici Ing. Petra Bologu sa uskutočnilo v priestoroch Obchodnej akadémie dňa 27. septembra 2013.

Od akad.roku 2020/2021 sme nadviazali spoluprácu s Centrom voľného času Považská Bystrica.

Výučba v pobočke Považská Bystrica je od jej vzniku až po súčasnosť realizovaná vďaka finančnej podpore zo strany mesta Považská Bystrica.

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024:

- v akademickom roku 2023/2024 otvárame 1-ročné vzdelávacie programy:

(podrobnosti o každom programe sa rozbalia po kliknutí na jeho názov)

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024:

V akademickom roku 2023/2024 sa v pobočke Považská Bystrica štúdium neotvára.

Koordinátorka pre pobočku Čadca:
PhDr. Ľubica Mindeková
lubica.mindekova@uniza.sk
+421 41 513 5043
+421 918 971 108

Koordinátorka pre pobočku Považská Bystrica:
Ing. Martina Kardošová
martina.kardosova@uniza.sk
+421 41 513 5057
+421 918 971 108