EnglishGermany
Jeden-jedna-z-nas

25 rozhovorov s výnimočnými osobnosťami U3V UNIZA

V akademickom roku 2020/2021, v rámci osláv 25. výročia svojho založenia, bola spustená nová relácia Jeden, jedna z nás... 25 rokov U3V UNIZA. Rozhovory s 25 výnimočnými osobnosťami, ktoré sú späté s jej životom, aktívne podporujú a budujú seniorské vzdelávanie.

HOSŤ PRVÝ
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

 

HOSŤ DRUHÝ
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
autor idei vzniku U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ TRETÍ
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
vedec, rektor UNIZA v r. 1996-2002
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠTVRTÝ
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
vedkyňa, rektorka UNIZA v r. 2010-2018
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ PIATY
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
vedec, rektor UNIZA v r. 2018- 2022
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠIESTY
PhDr. Renáta Švarcová
jedna z prvých dám, ktoré viedli agendu U3V UNIZA od r. 1995
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ SIEDMY
Ing. Jarmila Turoňová
riaditeľka Gymnázia Hlinská v Žiline
a partner U3V UNIZA
v dobrovoľníckych aktivitách
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ÔSMY
Ing. Ján Pavlík, PhD.
vedecký pracovník, VŠ pedagóg, riaditeľ odboru regionálneho
rozvoja ŽSK
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DEVIATY
PhDr. Peter Mišák
podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, redaktor, básnik, lektor U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DESIATY
JUDr. Jarmila Beszédesová
právnička, odborná garantka a lektorka vzdelávacieho programu Právo-systém hodnôt U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ JEDENÁSTY
Ing. Milan Gura
primátor mesta Čadca, partner a spolutvorca pobočky U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVANÁSTY
Mgr. Katarína Kendrová
etnologička Považského múzea v Žiline, lektorka U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ TRINÁSTY
Ing. Peter Kvaššay
stredoškolský pedagóg, lektor U3V UNIZA pre oblasť IKT
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠTRNÁSTY
PhDr. Jana Kurucárová
 archivárka, riaditeľka Štátneho archívu v Bytči, lektorka U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ PÄTNÁSTY
Ing. arch. Zuzana Grúňová
architektka, VŠ učiteľka UNIZA
a lektorka U3V
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠESTNÁSTY
Mgr. art et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
VŠ pedagogička, dirigentka, skladateľka, korepetítorka a lektorka U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ SEDEMNÁSTY
Vladimír Halaj
fotograf a lektor U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ OSEMNÁSTY
RNDr. Anna Bálintová, CSc.
VŠ učiteľka, matematička, popularizátorka matematiky v prepojení na históriu,
lektorka U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DEVÄTNÁSTY
mjr. Mgr. František Linet
náčelník Mestskej polície v Čadci a lektor U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY
doc. Ing. Marek Roch, PhD.
prodekan pre informačné systémy FEIT UNIZA, VŠ učiteľ UNIZA a lektor U3V
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY PRVÝ
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
VŠ učiteľ UNIZA, humanista
a lektor U3V
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY DRUHÝ
Mgr. Patrik Herman
investigatívny žurnalista, televízny moderátor a redaktor, 7-násobný držiteľ ocenenia OTO, aktivista
a lektor výnimočná osobnosť
v živote U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY TRETÍ
doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD.
herečka, bábkoherečka, scenáristka, dramaturgička, VŠ Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY ŠTVRTÝ
Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.
VŠ učiteľka UNIZA, trénerka a lektorka Goethe inštitútu a lektorka U3V UNIZA
rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY PIATY
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
odborná asistentka na Inštitúte
celoživotného vzdelávania Mendelovej
univerzity v Brne, VŠ pedagogička, lektorka
fínskeho programu Profesní seniorita
rozhovor si môžete vypočuť TU