EnglishGermany

Nákup učebníc

Business Benchmark Pre-intermediate to Intermediate

Business Benchmark Upper-Intermediate

Cena: 26 €

Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

Variabilný symbol: 8400

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno a názov knihy.

qr code

Pri prebratí knihy nám, prosím, predložte doklad o platbe (výpis z internetbankingu, printscreen, scan, atď.).
Na základe prijatej platby Vám musí byť vystavená faktúra.
Faktúra sa vystavuje na meno a adresu bydliska – prosíme o zaslanie Vašej adresy na:
jazyky@uniza.sk hneď ako vykonáte úhradu.
Faktúru Vám odovzdáme pri prebratí učebnice alebo neskôr. 

Učebnica je dostupná na
ÚCV UNIZA
Ul. 1. mája 32
(areál FBI UNIZA)
budova B, 1. poschodie
číslo kancelárie 103, v čase 7:30 - 15:00 hod.

Kontakt na mobil: +421 918 805 226