Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

Pred vyplnením a odoslaním prihlášky si, prosím, prečítajte Podmienky spracovania osobných údajov.  

 

Prihláška v pdf formáte

V prípade záujmu sa môžete na skúšku prihlásiť vyplnením a podpísaním prihlášky na skúšku a jej doručením v stanovenom termíne:

  • poštou na adresu:

Žilinská univerzita
Ústav celoživotného vzdelávania
Ulica 1. mája 32
010 26 Žilina
kancelária č. MB 103

  • mailom na adresu: jazyky@uniza.sk

Po obdržaní prihlášky vás požiadame o úhradu poplatku za skúšku prevodom na účet v stanovenom termíne. Pri bankovom prevode platí deň pripísania platby na účet príjemcu. Upozorňujeme, že pri neskorom zaplatení poplatku za skúšku vaša prihláška nebude spracovaná a bude potrebná nová prihláška na nový termín skúšky.

Výsledky zo skúšky sú k dispozícii do 1 týždňa po termíne skúšky, certifikát je vystavený do 5 týždňov po termíne skúšky

Užitočné informácie ku skúške a dokumenty, s ktorými by ste sa mali pred skúškou oboznámiť ako Skúšobný poriadok (Prüfungsordnung) a Vykonávacie predpisy (Durchführungsbestimmungen) nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA