Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

GOETHE- ZERTIFIKAT B2 (možno skladať aj po jednotlivých moduloch)

 

Preukážte v práci všestranné kompetencie v nemeckom jazyku na pokročilej úrovni. Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

 

Goethe-Zertifikat B2 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

Zodpovedá ovládaniu jazykových kompetencií na štvrtom stupni (B2) 6stupňovej kompetenčnej škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové  znalosti (SERR). Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny na stredne pokročilej úrovni.

 

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

 

Zložením skúšky  účastníci preukážu schopnosť:

  • porozumieť obsah komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach
  • porozumieť  vo vlastnej profesijnej špecializácii obsah diskusie na odbornú tému
  • dohovoriť sa spontánne a plynule s rodeným Nemcom bez väčšej námahy na oboch stranách
  • vyjadrovať sa jasne a detailne  v rámci širokého spektra tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností

 

Skúška Goethe-Zertifikat B2 pozostáva z častí/modulov: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.

 

Predpoklady:

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B2 pre dospelých je od 16 rokov.

Na dosiahnutie stupňa B2 je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 600 až 800 45-minútových vyučovacích hodín

 

Podrobnejšie informácie

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA