Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

PREČO nemčina?

  • Znalosti nemčiny dávajú kandidátom väčšie možnosti zamestnať sa v oblasti IKT, v automobilovom, v inom elektrotechnickom či strojárskom odvetví (v regióne Žiliny pôsobí asi 40 nemeckých firiem).
  • Nemecko prideľuje množstvo štipendií a príležitostí na prácu aj na štúdium v Nemecku.
  • Nemecko poskytuje výskumné štipendiá zahraničným vedcom.
  • Znalosti nemčiny umožnia lepší prístup k informáciám.
  • Nemčina je jazyk, ktorým hovorí najviac obyvateľov EU

 

Goethe Institut

je kultúrna inštitúcia Spolkovej  republiky Nemecko pôsobiaca na celom svete. Jej cieľom je podporovať výučbu nemeckého jazyka v zahraničí.

Prostredníctvom siete Goetheho  inštitútov, Goetheho centier,  kultúrnych spoločností, nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre  výučbu nemeckého jazyka plní dôležité úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Goetheho  inštitút je partnerom tak verejných ako aj súkromných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

V roku 2017 sa Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom iniciatívy Ústavu celoživotného vzdelávania stala tiež partnerom Goetheho inštitútuponúka medzinárodné  certifikačné skúšky z nemeckého jazyka Goethe Zertifikat A2 B1 B2  

V  nemecky hovoriacej časti Európy, ale aj najmä v európskom priestore sú  certifikáty Goetheho  inštitútu žiadaným a presvedčivým dokladom o jazykových kompetenciách.  Štúdium na nemeckých univerzitách predpokladá znalosti nemčiny potvrdené  certifikátom Goethe Zertifikat C1, zamestnávatelia v nemecky hovoriacich  krajinách vyžadujú znalosti potvrdené certifikátom Goethe Zertifikat B1 až B2.  

Skúšky Goetheho inštitútu zo všeobecnej nemčiny umožňujú získať medzinárodne platný, časovo neobmedzený certifikát, osvedčujúci znalosť jazyka na úrovni,  definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom (A1 - C2).  

 

Cenník kurzov a certifikátov (pdf.formát)

 

Hlavné  linky:

Goethe Institut Bratislava

Hlavná stránka Goethe Institut

    

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA