Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Občianske združenie GNOSIS vzniklo v roku 2007 s cieľom vytvárať priestor pre realizáciu programov a projektov zameraných na šírenie myšlienky celoživotného vzdelávania, ako aj podporovať, rozvíjať a realizovať vzdelávacie, kultúrne a spoločenské aktivity pre široké spektrum občanov.
Aktivity združenia vykonávajú jeho členovia a sympatizanti združenia. Má vzdelávací, svojpomocný, spoločenský a motivačný charakter.

 

Harmonogram aktivít nájdete na http://gnosis.ucv.uniza.sk


Vekové zloženie členov GNOSIS je od 45 do 70 rokov. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, pokiaľ nebola pozbavená právnej spôsobilosti, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a s cieľmi združenia.


Činnosť združenia je zameraná na nasledovné aktivity:

  • prípravu, koordináciu a realizáciu vzdelávacích aktivít na národnej i nadnárodnej úrovni,
  • sústreďovanie know-how na realizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít,
  • spoluprácu s organizáciami zo štátneho, verejného, súkromného i mimovládneho sektora na území SR a v zahraničí,
  • poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií,
  • propagáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov a aktivít,
  • podporu tvorby a vydávania edukačných a sprievodných materiálov.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA