Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
   Poplatky za štúdium
   Sociálny fond UNIZA
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POPLATOK ZA ŠTÚDIUM JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ:

1. Prevodom na účet

Účet č. 7000166707/8180 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), variabilný symbol 141001.

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je platba realizovaná - najmä v prípade platby z iného účtu (priateľka, dcéra apod.) a skratku príslušného študijného programu alebo modulu (skratku nájdete v letáku daného programu alebo modulu).

Termín platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom: 041/513 50 57, 041/513 50 43, 0918/971 108 alebo u3a@uniza.sk.

 

2. Poštovým poukazom na účet typu "R"

Č. účtu: 7000166707 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), kód banky: 8180, variabilný symbol: 141001

Adresát:

Žilinská univerzita

Univerzita tretieho veku

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Termín platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom: 041/513 50 57, 041/513 50 43, 0918/971 108 alebo u3a@uniza.sk

 
VÝŠKU POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM v akademickom roku 2019/2020 stanovuje Cenník č. 238, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
VÝŠKU POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM v pobočke v Čadci a v Považskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020 stanovuje Cenník č. 239, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA