Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

U3V DOMA
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Pobočka Čadca
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
   Poplatky za štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POPLATOK ZA ŠTÚDIUM JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ AŽ PO ZASLANÍ POKYNOV OD KOORDINÁTORKY.

 

POPLATOK JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ:

1. Prevodom na účet

Účet č. 7000166707/8180 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), variabilný symbol 141001.

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je platba realizovaná - najmä v prípade platby z iného účtu (priateľka, dcéra apod.) a skratku príslušného vzdelávacieho programu alebo modulu (skratku nájdete v letáku daného programu alebo modulu).

Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť mailom príslušnej koordinátorke (ak neviete jej mailovú adresu, tak na mail u3a@uniza.sk) alebo telefonicky: 041/513 50 57, 041/513 50 43, 0918/971 108.

 

2. Poštovým poukazom na účet typu "R"

Č. účtu: 7000166707 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), kód banky: 8180, variabilný symbol: 141001

Adresát:

Žilinská univerzita

Univerzita tretieho veku

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom: 041/513 50 57, 041/513 50 43, 0918/971 108 alebo u3a@uniza.sk

 
VÝŠKU POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM  nájdete v aktuálnom CENNÍKU, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA