Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
   Poplatky za štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

1. VÝBER VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ALEBO MODULU

Z ponuky vydelávacíchch programov a modulov uvedených v časti Ponuka štúdia (na lište vľavo) si vyberte program alebo modul, o ktorého štúdium by ste mali záujem. Prečítajte si pozorne učebný plán uvedený pri každom programe a module (zobrazí sa po kliknutí na jeho názov), kde sú zároveň uvedené aj podmienky prijatia na štúdium.

 

2. PRIHLASOVANIE 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - po kliknutí na tento odkaz. Po prijatí elektronickej prihlášky bude uchádzač kontaktovaný koordinátorkou Univerzity tretieho veku a bude informovaný o ďalšom administratívnom konaní prijatia na štúdium. (Prosíme uchádzačov, aby po odoslaní elektronickej prihlášky počkali na jej spracovanie koordinátorkou a na následný administratívny postup.)

 

3. ZAPLATENIE POPLATKU ZA ŠTÚDIUM

Po spracovaní prihlášky koordinátorkou môže študent zaplatiť poplatok za štúdium nasledovne:

  • prevodom na účet
  • poštovým poukazom na účet

(Informácie potrebné k zaplateniu nájdete v časti Poplatky za štúdium alebo po kliknutí na tento odkaz.)

 

4. NAHLÁSENIE TERMÍNU PLATBY

Po zaplatení poplatku je potrebné nahlásiť termín a spôsob platby na mailovú adresu danej koordinátorky. Prípadne na spoločný mail u3a@uniza.sk.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA