Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Rozvrhy sú zasielané prostredníctvom mailu a postupne su zverejňované aj na webovej stránke.

 

VÝUČBA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU Aj V LETNOM SEMESTRI POKRAČUJE ONLINE FORMOU. 

Rozvrh jednotlivých vzdelávacích programov alebo modulov sa otvorí, po kliknutí na ich názov.

 

1. ROČNÍK - Žilina

Amerika ako ju nepoznáme - ONLINE

Fotografia pre pokročilých - ONLINE

Video pre začiatočníkov - ONLINE

Obrázky Slovenska - ONLINE 

Prírodné vedy v kocke - ONLINE

Sebapoznanie ako cesta k spokojnosti - ONLINE

Záhrada pre krásu a úžitok - ONLINE

Zberateľstvo a filatelia - ONLINE

Žurnalistické praktikum - ONLINE

Základy práce s počítačom - ONLINE

Užitočné programy pre PC - ONLINE 

Práca s tabletom a mobilom - ONLINE

 

1. ROČNÍK - pobočka Čadca

Kysucké dominanty II. - ONLINE

Právno-psychologické minimum II. - ONLINE 

 

1. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Právno-psychologické minimum - ONLINE

 

2. ROČNÍK - Žilina

Dejiny Žiliny - ONLINE

Ja a moje starnutie - ONLINE

Osobnosti Slovenska - ONLINE

 

2. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Základy práce s počítačom - ONLINE 

 

3. ROČNÍK - Žilina

Pamiatky UNESCO - ONLINE

Poznáme si Slovensko - ONLINE 

Právo - systém hodnôt - ONLINE

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA