Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
   Amerika ako ju nepoznáme
   Fotografia pre pokročilých
   Video pre začiatočníkov
   Obrázky Slovenska
   Prírodné vedy v kocke
   Sebapoznanie ako cesta k spokojnosti
   Záhrada pre krásu a úžitok
   Zberateľstvo a filatelia
   Žurnalistické praktikum
   Základy práce s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom a mobilom
   Kysucké dominanty II. (CA)
   Právno-psych.minimum II. (CA)
   Právno-psych.minimum (PB)
   Dejiny Žiliny
   Ja a moje starnutie
   Osobnosti Slovenska
   Základy práce s PC (PB)
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko
   Právo - systém hodnôt
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
ŠTÚDIUM 2020/2021
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Rozvrhy sú zasielané prostredníctvom mailu a postupne su zverejňované aj na webovej stránke.

 

VÝUČBA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU Aj V LETNOM SEMESTRI POKRAČUJE ONLINE FORMOU. 

ONLINE rozvrhy aktualizujeme postupne. Ak je za názvom programu/modulu slovo ONLINE, znamená to, že rozvrh je aktualizovaný. 

(Rozvrh jednotlivých vzdelávacích programov alebo modulov sa otvorí, po kliknutí na ich názov.)

 

1. ROČNÍK - Žilina

Amerika ako ju nepoznáme 

Fotografia pre pokročilých

Video pre začiatočníkov

Obrázky Slovenska 

Prírodné vedy v kocke 

Sebapoznanie ako cesta k spokojnosti

Záhrada pre krásu a úžitok

Zberateľstvo a filatelia - ONLINE

Žurnalistické praktikum 

Základy práce s počítačom - ONLINE

Užitočné programy pre PC - ONLINE 

Práca s tabletom a mobilom

 

1. ROČNÍK - pobočka Čadca

Kysucké dominanty II. 

Právno-psychologické minimum II. 

 

1. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Právno-psychologické minimum

 

2. ROČNÍK - Žilina

Dejiny Žiliny

Ja a moje starnutie

Osobnosti Slovenska 

 

2. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Základy práce s počítačom - ONLINE 

 

3. ROČNÍK - Žilina

Pamiatky UNESCO

Poznáme si Slovensko

Právo - systém hodnôt

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA