Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Prvý zápis študentov na Univerzitu tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) sa viaže k 13. októbru 1995. Do prvého vzdelávacieho programu „Doprava a spoje“ nastúpilo 17 študentov – seniorov. Po prvýkrát tak univerzita posunula hranicu vzdelávacieho procesu ďalej, ukázala silu a potenciál skrytý v práci so staršími učiacimi sa. V priebehu nasledujúcich rokov rôznorodosť študijnej ponuky, odbornosť lektorov, profesionalita a empatia koordinátorov vzdelávania prispeli k niekoľkonásobnému nárastu študentov U3V UNIZA. V akademickom roku 2019/2020 do jej lavíc zasadlo 594 starších učiacich sa. 

 

 

Čo pre Vás v tomto jubilejnom roku pripravujeme?

 

Relácia JEDEN, JEDNA Z NÁS - 25 rozhovorov s výnimočnými osobnosťami U3V UNIZA 

Pri oslave 25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA Vám prinášame 25 rozhovorov s osobnosťami, ktoré sú späté s jej životom. S osobnosťami, ktoré vytvorili jej príbeh.

HOSŤ PRVÝ: Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. - riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DRUHÝ: prof. Ing. František Schlosser, CSc. - autor idey vzniku U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ TRETÍ: prof. Ing. Milan Dado, PhD. - vedec, rektor UNIZA v r.1996-2002 - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠTVRTÝ: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. - vedkyňa, rektorka UNIZA v r. 2010-2018 - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ PIATY: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - vedec, súčasný rektor UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠIESTY: PhDr. Renáta Švarcová - jedna z prvých dám, ktoré viedli agendu U3V UNIZA od r. 1995- rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ SIEDMY: Ing. Jarmila Turoňová - riaditeľka Gymnázia Hlinská v Žiline a partner U3V UNIZA v dobrovoľníckych aktivitách - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ÔSMY: Ing. Ján Pavlík, PhD. - vedecký pracovník, VŠ pedagóg, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DEVIATY: PhDr. Peter Mišák - podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, redaktor, básnik, lektor U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DESIATY: JuDr. Jarmila Beszédesová - právnička, odborná garantka a lektorka vzdelávacieho programu Právo-systém hodnôt U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ JEDENÁSTY: Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca, partner a spolutvorca pobočky U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVANÁSTY: Mgr. Katarína Kendrová - etnologička Považského múzea v Žiline, lektorka U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ TRINÁSTY: Ing. Peter Kvaššay - stredoškolský pedagóg, lektor U3V UNIZA pre oblasť IKT - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠTRNÁSTY: PhDr. Jana Kurucárová - archivárka, riaditeľka Štátneho archívu v Bytči, lektorka U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ PÄTNÁSTY: Ing. arch. Zuzana Grúňová - architektka, pedagogička UNIZA a lektorka U3V - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ ŠESTNÁSTY: Mgr. art et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. - VŠ pedagogička, dirigentka, skladateľka, korepetítorka a lektorka U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ SEDEMNÁSTY: Vladimír Halaj - fotograf a lektor U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ OSEMNÁSTY: RNDr. Anna Bálintová, CSc. - VŠ pedagogička, matematička, popularizátorka matematiky v prepojení na históriu, lektorka U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DEVÄTNÁSTY: mjr. Mgr. František Linet náčelník Mestskej polície v Čadci a lektor U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY: doc. Ing. Marek Roch, PhD. - prodekan pre informačné systémy FEIT UNIZA, vysokoškolský učiteľ UNIZA a lektor U3V - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY PRVÝ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD. - vysokoškolský učiteľ UNIZA, humanista a lektor U3V - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY TRETÍ: doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. herečka, bábkoherečka, scenáristka, dramaturgička, VŠ pedagogička, bývalá prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY ŠTVRTÝ: Mgr. Katarína Pankuchová, PhD. - vysokoškolská učiteľka UNIZA, trénerka a lektorka Goethe inštitútu a lektorka U3V UNIZA - rozhovor si môžete vypočuť TU

HOSŤ DVADSIATY PIATY: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. odborná asistentka na Inštitúte celoživotného vzdelávania Mendelovej univerzity v Brne, VŠ pedagogička, lektorka fínskeho programu Profesní seniorita - rozhovor si môžete vypočuť TU

 

JEDEN, JEDNA Z NÁS - priania študentov a priaznivcov k 25 rokom U3V UNIZA - môžete posielať na lubica.mindekova@uniza.sk; viac sa dozviete TU

Prianie p. Uhlárikovej - TU

Prianie p. Ďurdíkovej - TU

Prianie p. Törökovej - TU

Prianie p. Koprdu - TU

Prianie p. Kupkovej - TU

Prianie p. Hamalovej - TU

Prianie p. Regulyovej - TU

Prianie p. Komorášovej - TU

Prianie p. Kočnera - TU

Prianie p. Rekovej - TU

Prianie p. Valašíka - TU

Prianie p. Gabrišovej - TU

Prianie p. Kulíka - TU

 

Časopis SCHODY

- jubilejné 20. vydanie časopisu študentov U3V UNIZA  - časopis v elektronickej podobe nájdete TU

- pripomienke 25. výročia založenia U3V sa venovalo aj 21. číslo časopisu - v elektronickej podobe ho nájdete TU

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA