Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POKYNY:

1. Študent si vyberá jednu z ponúkaných tém vo svojom študijnom programe.

2. Na záverečné hodnotenie semestra si študent prinesie vypracovanú záverečnú prácu vypísaný index.

3. Predpísaný formát záverečnej práce sa rozbalí po kliknutí na tento odkaz. V prípade, že chcete formát použiť na priame vpisovanie textu, použite tento odkaz. (Súbor je uložený vo formáte Microsoft Word 97-2003).

 

TÉMY:


TRETÍ VEK II.:

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

1. Keby sme sa narodili vtedy, keď sa narodili oni, konali by sme tak ako konajú oni.  

2. Myslím za seba a nechávam iným generáciám rovnaké privilégium. 

3. Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará generácia má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.

Mgr. Monika Reitšpís

1. Zvládajú muži a ženy osamostatňovanie detí rozdielne?

2. Emočný dopad smrti partnera a jeho zvládanie

3. Aktívna a pasívna relaxácia v treťom veku

4. Psychické zdravie a starostlivosť oň v treťom veku

PhDr. Jana Balkóciová

1. Syndróm vyhorenia

2. Osobnostné dispozície a syndróm vyhorenia

 

KULTÚRA PREJAVU II.:

PhDr. Tibor Máhrik, PhD.

1.Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel. (Talmud)

2. V starobe bude ľutovať, že ako mladý nevidel svet. (William Shakespeare)

3. Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Buddha)

4. Puto, ktoré spojuje tvoju skutočnú rodinu, nieje v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich životov. Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou. (Richard Bach)

5. Som dôchodca - a kto je viac?

6. So seniormi je ťažko, bez nich ešte ťažšie.

PhDr. Eva Martáková

1. Spoločenské odievanie kedysi a dnes

Mgr. Monika Košteková

1. Stručne porovnajte úroveň reštaurácií dnes a v minulosti. Vyberte si obdobie, ktoré budete porovnávať, a sústreďte sa na klady a zápory.

2. Predstavte ideálny priebeh oslavy od príprav až po deň D z pohľadu klienta a z pohľadu poskytovateľa služby.

3. Zamyslite sa nad udržateľnosťou súčasného stavu konzumného rázu v gastronómii (škandály s potravinami a ekológiou) a vyjadrite svoj názor na smerovanie stravovania v reštauráciách a v domácnostiach.

 

AFRIKA AKO JU NEPOZNÁME:

Mgr. Monika Majcherová

1. Ťažba ropy v Afrike a jej dôsledky

2. Výrub dažďových pralesov v Afrike

3. Rozširovanie púští

4. Čadské jazero - vysychanie

5. Elektronický odpad - dovoz do Afriky

6. Ťažba diamantov

7. Ťažba surovín a dôsledky na Afriku (urán, koltán, zlato a iné)

8. Populačná explózia - príčiny a dôsledky pre Afriku

9. Choroby v Afrike - malária, zika, ebola, HIV, AIDS, ....

10. Zameranosť ekonomiky vybraných štátov Afriky 

11. Boj o vodu v Afrike - Níl

12. Kapverdy, Maurícius, Zanzibar, Seychely, Kanárske ostrovy, Madeira, Komory - 1 na výber a zaujímavosti o ňom

13. Madagaskar - história, zaujímavosti, ekonomika, Malgaši 

Mgr. Lukáš Jurga

1. Níl, rieka, ktorá zmenila svet

2. Ruže kropené krvou

3. Niekde tu sme sa zrodili

 

POZNÁME SI SLOVENSKO:

Mgr. Monika Majcherová

1. Žitný ostrov - zaujímavosti

2. Umelé jazerá na SR - tajchy, priehrady

3. Ramsarské lokality na SR

4. Mokrade na SR

5. Slovenské sopečné pohoria - zaujímavosti

6. Slovenské opálové bane

7. Parky tmavej oblohy na Slovensku

8. Pralesy na Slovensku

9. Dunaj - zaujímavosti

10. Váh - zaujímavosti

11. Krasové oblasti Slovenska

12. Minerálne a termálne vody na SR

13. Travertíny na SR - zaujímavé útvary, lokality

14. Vplyv dopravy na znečisťovanie ovzdušia na SR

15. Využitie alternatívnych zdrojov energie na SR

16. Odpady - spracovanie, možnosti recyklácie, nelegálne skládky - situácia na SR

17. Vývoj priemyslu na SR

18. Najdôležitejšie priemyselné podniky SR v súčasnosti

19. Vysťahovalectvo v historickom kontexte

20. Vývoj počtu obyvateľov po 2. sv. vojne do súčasnosti

21. Kolonizačné vlny na SR 

22. Roztratené sídla na SR

 

DEJINY ŽILINY:

Mgr. Art. Darina Arce

1. Dom, ktorý má zaujímavú históriu

2. Žilinský umelec / umelkyňa, ktorého dielo obdivujem

Mgr. Michal Jurecký

1. Dejiny duchovného života v Žiline

2. Dejiny školstva v Žiline

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIORA:

PhDr. Alena Fialová, PhD.

1. Ako minimalizovať stres dnešnej doby?

2. Ako správne zvládnuť stres?

3. Starostlivosť o seba ako koncept ovplyvňujúci syndróm vyhorenia.

Mgr. Eva Klemmová Gregušková 

1. Poslovia jari z rastlinnej ríše a ich schopnosť uzdravovania

2. Sila a zdravie z prírody - rastliny a ich liečivá sila

3. Dlhá cesta od semienka po medicínu. 

Mgr. Kveta Kicková 

1. Moje vlastné skúsenosti ako v bežnom živote šetriť prírodné zdroje.

2. Tipy a triky týkajúce sa môjho jedálnička, aby bol zdravší a ekologickejší.

MUDr. Anna Altusová

1. Bol som v kúpeľoch – aký som sa vrátil?   

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA