Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POKYNY:

1. Študent si vyberá jednu z ponúkaných tém vo svojom študijnom programe.

2. Na záverečné hodnotenie semestra si študent prinesie vypracovanú záverečnú prácu a vypísaný index.

3. Predpísaný formát záverečnej práce sa rozbalí po kliknutí na tento odkaz. V prípade, že chcete formát použiť na priame vpisovanie textu, použite tento odkaz. (Súbor je uložený vo formáte Microsoft Word 97-2003).

 

TÉMY:

Sú študentom zadané priebežne počas zimného semestra. Následne sú témy záverečných prác postupne zverejnené aj na tomto mieste.

Kultúra prejavu II.:

1. Komunikácia a jej druhy

2. Vlastnosti efektívnej komunikácie

3. Druhy dress code na bežný deň

4. Druhy dress code  na spoločné príležitosti

5. Neverbálna komunikácia telom - hlava a ruky/paže

6. Neverbálna komunikáciáa telom - celková komunikácia telom, postoj

7. Atribúty kultúrnej komuniácie

8. Slušnosť a sloboda v medziľudských vzťahoch

9. Slušnosť a hranice v komunikácii a vzťahu muža a ženy - úvaha

Záverečné hodnotenie sa uskutoční dňa 10.1. 2019 o 13.00 hod. v učebni MB 105

 

Afrika ako ju nepoznáme:

1. Významní moreplavci a objavitelia Afriky - Mgr. Dominika Majcherová

2. Zaujímavosti o púšťach Afriky (Sahara, Kalahari, Namib)

3. Afriku si nosíme stále so sebou - Mgr. Lukáš Jurga

4. Kolonializmus a otrokárstvo včera a dnes - Mr. Silvester Trnovec

Záverečné hodnotenie sa uskutoční dňa 14.1. 2019 o 13.00 hod. v učebni MB 105

Študenti U3V, ktorí si vyberú tému od pána Mgr. Jurgu a Mgr. Trnovca pošlú svoju záverečnú prácu aj vopred na: janka.snahnicanova@uniza.sk do 7.1. 2019

 

Tretí vek II.:

1. Motivácia a seniori - PhDr. Jana Balkóciová

2. Psychológia a typológia osobnosti - PhDr. Jana Balkóciová

3. Starostlivosť o rodinné zdravie - MUDr. Anna Altusová

4. Bol/a som v kúpeľoch - aký/áa som sa vrátil/a? -  MUDr. Anna Altusová

Záverečné hodnotenie pre práce na tému PhDr. Balkóciovej sa usktoční dňa 24.1. 2019 od 9.00 hod. v učebni MB 105 a záverečné hodnotenie prác na tému MUDr. Altusovej sa uskutoční dňa 24.1. 2019 od 14.00 hod. v učebni MB 105.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA